20201 m.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. rugsėjo mėn. 30 d. ataskaita

Etatų ir išlaidų darbo užmokesčiui plano įvykdymo 2021-06-30 ataskaita

Etatų ir išlaidų darbo užmokesčiui plano įvykdymo 2021-03-31 ataskaita

2020 m.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. gruodžio mėn. 31 d. ataskaita