2023 m.

2023 m. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

2023 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2023 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo II ketv. ataskaitų rinkinys 2023-06-30

2023 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 m.

2022 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2022 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2021 m.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir etatų ir išlaidų darbo užmokesčiui plano įvykdymo 2021-12-31 ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. rugsėjo mėn. 30 d. ataskaita

Etatų ir išlaidų darbo užmokesčiui plano įvykdymo 2021-06-30 ataskaita

Etatų ir išlaidų darbo užmokesčiui plano įvykdymo 2021-03-31 ataskaita

2020 m.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. gruodžio mėn. 31 d. ataskaita