Dėl pranešimo apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikasPriedas atmintinė

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos seimo 2015 m. kovo 15 d. nutarimas Nr. XII-1537 “Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos patvirtinimo”