Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ nuostatai, 2021 m.