2021 m. rugsėjo-gruodžio mėn. VEIKLOS PLANAS

Priedai:

1 priedas Ugdymo proceso priežiūros planas

2 priedas Metodinės gr. veiklos planas

2 priedas Metodinės gr. veikla Kvietinių skyrius

3 priedas VGK veiklos planas

VSPS VEIKLOS PLANAS

VSPS VEIKLOS PLANAS Kvietinių skyrius

 

Sveikatos stiprinimo programa „Sveikatos takeliu“  (2019–2024 m.)

2020-2022 m. strateginis planas