2020–2021 m. m. VEIKLOS PLANAS

Priedai:

1 priedas Ugdymo proceso priežiūros planas

2 priedas Metodinės gr. veiklos planas

3 priedas VGK veiklos planas

VSPS veiklos planas

VSPS Kvietinių skyriaus planas

 

Sveikatos stiprinimo programa „Sveikatos takeliu“  (2019–2024 m.)

2020-2022 m. strateginis planas