2022 metų VEIKLOS PLANAS

Priedai:

1 priedas Ugdymo proceso priežiūros planas

2 priedas Metodinės grupės veiklos planas

2.1. priedas Metodinės grupės veiklos planas Kvietinių skyrius

3 priedas VGK veiklos planas

4 priedas Etninės kultūros veiklos planas

 

2022 m. Sveikatos stiprinimo programa

VSPS VEIKLOS PLANAS

 

Sveikatos stiprinimo programa „Sveikatos takeliu“  (2019–2024 m.)

2020-2022 m. strateginis planas

Gargždų lopšelio-darželio Ikimokyklinio ugdymo programa