2023 metų veiklos planas

Sveikatos stiprinimo programa „Sveikatos takeliu“  (2019–2024 m.)

 Strateginis planas 2023-2025 m.

Gargždų lopšelio-darželio Ikimokyklinio ugdymo programa