2019–2020 mokslo metų veiklos planas

Priedai:

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2

Priedas Nr. 3 (Vaiko gerovės komisijos veiklos planas)

Priedas Nr. 4

Priedas Nr. 5

Priedas Nr. 6

Priedas Nr. 7

 

Sveikatos stiprinimo programa „Sveikatos takeliu“  (2019–2024 m.)

2020-2022 m. strateginis planas