2024 metų veiklos planas

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

Sveikatos stiprinimo programa „Sveikatos takeliu“ (2024-2029 m.)

 

2023 metų veiklos planas

Sveikatos stiprinimo programa „Sveikatos takeliu“  (2019–2023 m.)

 Strateginis planas 2023-2025 m.