Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas, 2023-02-01