Gargždų lopšelio-darželio Naminukas viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas