2015 metai  SUTARTYS SU TIEKĖJAIS

 

Tiekėjas Sutarties

sudarymo data

Tiekimo objektas Suma Galioja iki
UAB Eksistonas Bussines solutions 2008-12-29 programos Finas ir programos Finalga diegimas, priežiūra pagal priedą tęstinė
UAB „Klaipėdos energija“ 2013-12-17 Šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens

 

sistemų priežiūros paslaugos

0,095 Lt kv.m. 3 metus
UAB Klaipėdos vanduo 1999-03-19 vandens ir nuotekų šalinimas pagal skaitiklio parodymus tęstinė
UAB Gargždų komunalinės paslaugos“ 2008-06-01 buitinių atliekų išvežimas pagal įkainius tęstinė
UAB Gargždų profilaktinė dezinfekcija 2015-01-06 buitinių kenkėjų naikinimas pagal sąskaitą-faktūrą iki 3 metų
UAB Trevena 2015-01-03 degalai, kuras pagal sąskaitą-faktūrą iki 3 metų
Simas Budreckas 2015-01-05 kompiuterinės technikos aptarnavimas, spausdintuvų kasečių pildymas 1 priedas. Kainos iki 3 metų
UAB Knitas 2015-01-02 darbo pirštinės pagal priedo kainas iki 3 metų
LESTO 2015-03-01 elektra pagal tarifą tęstinė
Viešoji įstaiga „Vaiko labui“ 2015-04-09 programa „Zipio draugai“ 93,23 EUR 1 metus
UAB Vigesta 2015-04-09

2016-03-09

2017-03-31

mėsa ir mėsos gaminiai 2282,18

(1 metams), sutartis pratęsta 1 metams iki 2018-04-09 )

iki 3 metų
UAB Žemaitijos pienas 2014-02-19 pienas ir pieno gaminiai pagal priedą iki 3 metų
UAB Solvingė 2012-07-02 maisto produktai, žaliavos pagal priedą 2015-06-31
Nacionalinė VS priežiūros labaratorija 2010-01-11 laboratoriniai tyrimai pagal reikalą tęstinė
UAB Limeta 2010-10-26 medicininės įrangos priežiūros

paslaugos

pagal sąskaitą-faktūrą tęstinė
Anstolė V. Daugirdienė 2010-10-14 tarpininkavimo paslaugos 30,-Lt  (9 Eur) tęstinė
UAB Linaras 2013-09-17 Šalutinių gyvūnų produktų utilizavimas, surinkimas 0,21 Eur už 1 kg. iki 3 metų pasibaigusi
UAB Koslita 2015-05-04 Cheminės, higienos prekės 3864,34 (1 m.) iki 3 metų
UAB „Redstena“ 2015-05-12 kanceliarinės, biuro, ugdymo(si) ir kt. priemonės 2282,18 (1 m.) iki 3 metų nutraukta

2015-10-31

TEO 2015-05-15 telekomunikacijų paslaugos 6748,78 (3 m) 3 m.
UAB Solvingė 2015-07-10 Maisto produktai, žaliavos, prekės 25147,99 iki 3 metų pratęsta iki 2017-07-09
UAB „Redstena“ 2015-12-09 Kanceliarinės, biuro prekės 3109,16 iki 3 metų
Saugos tarnyba Argus 2016-03-01 Stebėjimo ir reagavimo paslaugų sutartis pagal sutarties priedus 50,0 Eur be PVM 1 mėnesio iki 3 metų
UAB „Klaipėdos duona“ 2015-05-20 Duona, duonos gaminiai Sutartis Nr. 65 iki 3 metų
IĮ „Linaras“ 2016-11-14 Šalutinių gyvūnų oriduktų surinkimas ir utilizavimas Sutartis Nr. K-86, 2016-11-14 iki 3 metų
VšĮ CPO LT 2016-12-19 Elektroninių paslaugų teikimo sutartis 2016-12-19

47-3491

neterminuota
UAB „Klaipėdos duona“ 2017-05-23 Duona , duonos gaminiai prie 2015-05-20 sutarties Nr. 65 1 m.
UAB „Toplita“ 2017-06-30 Stogo remonto darbai Nr. 2017-0601

38819,70 eurai

iki 2017-09-29
UAB „Redstena“ 2018-01-18 Maisto produktų pirkimas Nr.1
Simas Budreckas 2018-01-06 Kompiuterinės technikos aptarnavimo sutartis

 

SB18/01

2018-01-06

1 m.
AB Žemaitijos pienas 2018-02-23 Pienas ir pieno produktai V-1290 1 m.
AB Klaipėdos energija 2018-04-03 Vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra R-02-579 2019-02-28