GARGŽDŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „NAMINUKAS“

biudžetinė įstaiga, Kranto g. 3, 96112 Gargždai,

Klaipėdos rajono savivaldybė

Telefonas (8 46) 45 27 75

el.p. sekretorius@gargzdunaminukas.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

įstaigos kodas 191789695

 

VEIKLOS STRATEGIJA

VIZIJA
Nuolat besimokanti, sveikatą stiprinanti, atvira kaitai ir visuomenei institucija, kurioje gera ugdytis,
dirbti ir kurti.

MISIJA
Teikti kokybiškas ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, tenkinti vaiko
prigimtinius, socialinius, pažintinius, saviraiškos poreikius bei asmens sveikatos priežiūros
paslaugas glaudžiai bendradarbiaujant su šeima ir socialiniais partneriais.

FILOSOFIJA
Neužtenka žinoti, reikia panaudoti žinias; neužtenka norėti, reikia veikti. (J. V. Gėtė)

VERTYBĖS
Atvirumas kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms.
Kūrybingumas generuojant vertingas idėjas ir jas įgyvendinant, iššūkius vertinant kaip naujas
galimybes savo sėkmei kurti.
Atsakomybė už savo veiksmus, moralumas, aktyvus rūpinimasis ne tik savimi, bet ir savo aplinka,
bendruomene, savo šalimi.

PRIORITETINĖS KRYPTYS

Kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.
Žmogiškųjų išteklių kompetencijų tobulinimas.
Savitos Lopšelio-darželio aplinkos kūrimas.