GARGŽDŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „NAMINUKAS“

Biudžetinė įstaiga, Kranto g. 3, 96112 Gargždai,

Klaipėdos rajono savivaldybė

Telefonas +37046 45 27 75

el. p. sekretorius@gargzdunaminukas.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

įstaigos kodas 191789695

 

VEIKLOS STRATEGIJA

VIZIJA

Aktyvi, inovatyvi, sveikatą stiprinanti, besimokanti ir savo veiklą grindžianti bendruomenės susitarimais įstaiga.

MISIJA

Teikti kokybiškas ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir asmens sveikatos priežiūros paslaugas modernioje ir mobilioje aplinkoje, tenkinti vaiko prigimtinius, socialinius, pažintinius, etninius, saviraiškos poreikius atsižvelgiant į vaiko individualias galimybes, glaudžiai bendradarbiaujant su šeima.

FILOSOFIJA

Laimė augti, kurti ir tobulėti kartu.

VERTYBĖS

Atvirumas kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms.

Kūrybingumas generuojant vertingas idėjas ir jas įgyvendinant, iššūkius vertinant kaip naujas galimybes savo sėkmei kurti.

Atsakomybė už savo veiksmus, moralumas, aktyvus rūpinimasis ne tik savimi, bet ir savo aplinka, bendruomene, savo šalimi.

PRIORITETINĖS KRYPTYS

Kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

Kryptingas žmogiškųjų išteklių kompetencijų tobulinimas.

Modernios ir savitos Lopšelio-darželio aplinkos kūrimas.