GRUPĖ „DRUGELIAI“

Nuo žiedelio ant žiedelio

Plast, plast, plast

Margi drugeliai.

 

Grupėje dirba:

Snieguolė Venskienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Donata Žemgulytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vilma Žviliuvienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Alma Grimalienė, mokytojos padėjėja

Sigita Puškorienė, mokytojos padėjėja

 

Mokytojos padėjėja (darbui su specialiųjų poreikių vaikais):

Rasa Norvilienė

 

Grupės darbo laikas: 7.00 – 17.30 val.

 

VEIKLA IR AKIMIRKOS FOTO NUOTRAUKOSE, VIDEO MEDŽIAGOJE.

2023–2024 mokslo metai

Vaikų kūrybinių darbelių paroda „Tai žiemužė, tai žiema!“ puošia įstaigos vidaus erdvę.

2020–2021 mokslo metai

Vaikų kūrybinių darbelių paroda „Rudenėlio takeliu“ puošia įstaigos vidaus erdvę.

2019–2020 mokslo metai