GRUPĖ „SMALSUČIAI“

Kas čia vyksta? – mums smalsu.

Kur gi vyksta? – įdomu.

Kaip tai vyksta? – žingeidu.

Juk smalsučiai mes vardu!

 

Grupėje dirba:

Lina Pocienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Rima Rimeikienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Karolina Šimuliūnaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Virgina Martinaitienė, mokytojos padėjėja

Regina Srėbalienė, mokytojos padėjėja

 

Mokytojos padėjėja (darbui su specialiųjų poreikių vaikais):

Lina Vaitkutė

 

Grupės darbo laikas: 7.00 – 17.30 val.

 

VEIKLA IR AKIMIRKOS FOTO NUOTRAUKOSE, VIDEO MEDŽIAGOJE.

2020–2021 mokslo metai

Spalio pabaigoje grupės „Smalsučiai“ ugdytiniai, mokytojos, vadovai, svečiai lankėsi Giedrės ir Lino Bružų „Žolelių ūkyje“ Gerduvėnuose.

Edukacinę veiklą „Vaistažolių takeliais į sveikatos kelią“ vedė žolininkė Giedrė Bružienė, atvirą veiklą – grupės mokytoja metodininkė Vida Mockienė.

 

2019–2020 mokslo metai

Lapkričio 7 d. aktyvi veikla vyko lauke – miesto parke.

Per parinktas mokytojos Vidos Mockienės siurprizinių momentų idėjas ugdytiniai įtvirtino spalvą, formą, daiktų pavadinimus. Vaikai dėliojo rugio varpą iš lauke surastų pagaliukų ir atsineštų makaronų.