Etnokultūros projektas „Iš lobių skrynelės į vaikų širdeles“ 2019 m.

„NAMINUKE“ LOBIŲ SKRYNELĖ VIS DAR „NEIŠSEMIAMA“…

 

 

 

Jau penktus metus Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ bendruomenė vykdo etnokultūros projektus (dalinai finansuojamus Klaipėdos r. savivaldybės).

2019 metų projektas „Iš lobių skrynelės į vaikų širdeles“, tęstinis, vykdomas advento laikotarpiu.

Svarbiausias projektinės veiklos siekis – pasiimti tai, kas gražu, šviesu, kas papildo šeimos vertybes ir įprasmina prieššventinį ir šventinį buvimą kartu.

Įvairių veiklų metu vaikai praplėtė žinias apie advento, Kalėdų laikotarpio papročius bei tradicijas, ugdėsi savitą kūrybinę raišką, praturtintą tautiniais, tradicinio meno elementais per kūrybinių dirbtuvėlių, edukacines veiklas. Priešmokyklinių grupių ugdytiniai dalyvavo molio ir vaško edukacinėse valandėlėse „Adventas žvakelių šviesoje“ Dovilų etnokultūros centre,  vyresniųjų grupių ugdytiniai – edukacinėje valandėlėje „Skrynios paslaptys“ Gargždų krašto muziejuje, Lopšelio-darželio kūrybinėse dirbtuvėlėse „Mes gerė žemaite ruošamies į torgų“ (mokytojos metodininkės Danutė Surplienė, Virginija Martyšienė, Irena Vilutienė) ugdytiniai kūrė kalėdines dovanas, sveikinimų atvirukus ir kita.

„Naminuko“ bendruomenė, svečiai kultūros tradicijų tęstinumą puoselėjome per edukacinę adventinio turgaus „Mes gerė žemaite važioujem į šeškatorgį ėr na tik…“ veiklą.

Kadangi projektas skirtas Žemaitijos metams paminėti, į adventinį turgų susirinko daug žemaičių ir žemaitukų ne tik iš „Naminuko“, bet ir Gargždų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ (priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Edita Girijotienė), Gargždų socialinių paslaugų centro. Jų gretas papildė tautodailininkės, meno kūrėjos su kūrybos darbais: Valentina Kaubrienė (Gargždai), Daiva Rekašiutė (Klaipėda), sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinė kūrėja, senojo audimo amato puoselėtoja Zita Paulikienė. Skambiomis adventinėmis dainomis, folkloro šokiais ir rateliais susirinkusius džiugino etnogrupė „Dainužė“ (vad. Lolita Gabšienė) ir Vidmantas Radavičius.

Dvi žemaitės – Virginija Martyšienė ir Irena Vilutienė, pritariant Jūratei Dirškienei, vyresniajai meninio ugdymo pedagogei ir būriui priešmokyklinukų „vedė“ mus per tris advento laikotarpio turgus: šeškaturgį (šiltų drabužių turgų), skaistaturgį (dovanų turgų) ir saldaturgį (maisto ir saldumynų turgų) su tautosakos pašmaikštavimais, advento dainomis, šokiais bei rateliais, patarlėmis ir priežodžiais apie amatus.

Manome, kad įvairiapusės patirties pasidalijimu, sujungiant gražiausias senąsias tradicijas su šių dienų naujosios kultūros elementais atsiekėme svarbiausią projektinės veiklos siekį.

Akimirkos filmuotoje medžiagoje: operatoriusvalensas Ežerinskas – Youtube „Adventinė mugė „Naminuke““.

 

Rima Butkuvienė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2019 m. gruodžio 19 d.

 

 

 

 

 

 

Edukacinė valandėlė „Advento turgus“

KVIETIMAS

 

GARGŽDŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „NAMINUKAS“

          GRUODŽIO 12 D. 16.00 VAL. VYKS

 

EDUKACINĖ VALANDĖLĖ – ADVENTO TURGUS „MES GERĖ ŽEMAITE VAŽIOUJEM Į ŠEŠKATORGĮ ĖR NA TIK…“

 

ŠEŠKATURGIS – šiltų drabužių turgus.

SKAISTATURGIS – dovanų turgus.

SALDATURGIS – maisto ir saldumynų turgus.

 

Advento turgus kviečia aplankyti ir išsirinkti originalių tautodailės suvenyrų, rankų darbo dovanų, medaus  ir skanėstų.

Tai puiki proga vienoje vietoje išsirinkti ir įsigyti išskirtinių dovanų ir pajausti artėjančių švenčių nuotaiką!

 

Dalyviai:  Klaipėdos r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo mokytojai, svečiai.

 

PASTABA

17.00 – 18.00 val.  turguje laukiami įstaigos vaikučiai su tėveliais, darbuotojai, svečiai.

Akimirkos iš vykusių savaitės renginių meniu punkte TEMINĖS SAVAITĖS  „Adventinis turgus“

Administracija

2019 m. gruodžio 6 d.

 

 

 

 

Projekto „Skirtukas knygai“ dalyviai

Kūrybinių darbų paroda iš Lopšelio-darželio „Naminukas“ „išvyko“ į Klaipėdos r. savivaldybės J. Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrių. Lapkričio 29 d. – Draugo dieną –  skirtukus knygai kartu su bibliotekos darbuotojais padovanojome mažiesiems rajono skaitytojams.

Administracija

2019 m. lapkričio 18 d.

Parodos akimirkos meniu punkte Draugo diena.

 

 

 

 

 

Pasaulinės akcijos „Pamoka lauke“ dalyviai

„Naminuko“ ugdytiniai ir mokytojai

pasaulinės akcijos „Pamoka lauke“ antros dienos dalyviai

 

Pirmoji pamoka lauke vyko 2019 m. gegužės 23 d., o lapkričio 7 d. – antroji. Ir pavasarį, ir rudenį veiklos vyko sklandžiai: su gera nuotaika ir puikia motyvacija.

Mokytojų ir vaikų pasirinktos idėjos skatino aktyviai veiklai: vaikai matavo balų gylį, rinko gamtinę medžiagą ir ją panaudojo įvairių kompetencijų įtvirtinimui, atliko eksperimentus su vandeniu, orientacines užduotis aplinkoje ir kita.

Veikla lauke ne tik paįvairino ugdymo(si) procesą, bet ir teikė naudą sveikatai, sustiprino ryšį su gamta, suteikė daug teigiamų emocijų ir mokytojams, ir ugdytiniams.

 

Rima Butkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2019 m. lapkričio 11 d.

 

Akimirkos iš veiklų lauke meniu punkte „Pamoka lauke“

 

 

SPORTO ŠVENTĖ „Estafečių varžytuvės“

Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“, gražią rudens dieną, sukvietė Gargždų miesto lopšelius-darželius į sporto šventę „Estafečių varžytuvės“.

Sporto šventė – tai dalis projekto „Sveikas vaikas šiandien, sveika visuomenė rytoj“, kurį finansuoja Klaipėdos rajono savivaldybė.

Pagrindinis susibūrimo tikslas – kartu, bendrystėje, visiems „Naminuko“ vaikučiams ir svečiams iš „Ąžuoliuko“, „Gintarėlio“, „Saulutės“ aktyviai sportuoti ir svarbiausia „pasikrauti“ teigiamų emocijų.

Mums pavyko – nuostabus oras, Gargždų muzikos mokyklos mokytojo Alberto Žiliaus ir jo mokinių trimitininkų iškilmingai atidaryta šventė, futbolo ir krepšinio aikštelėse profesionalų pagalba: Gargždų Futbolo klubo „Banga“ trenerio Osvaldo Pliuškio, krepšinio trenerio Andriaus Steponavičiaus,  „Naminuko“ mokytojų sumaniai apgalvotos estafetės skirtingo amžiaus vaikams, linksmos ir išradingos užduotys priešmokyklinukams, kurias sumanė sporto šventės organizatorės: Virginija Martyšienė, Danutė Surplienė, Dalia Rapalienė, o kur dar Naminuko personažas (Silva Talmontienė) su savo staigmenomis.

Sporto šventėje „Estafečių varžytuvės“ nugalėtojų nebuvo, apdovanoti visi dalyviai. Išsiskirstėme, aktyviai pasportavę, nešini dovanomis ir su plačiomis šypsenomis veiduose, iki kito karto. Mūsų siekis, kad būtų sveikesnė visuomenė ateityje, todėl auginam sveiką vaiką šiandien.

 

Raimunda Mockuvienė,

Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“

direktorė

2019-10-07

Sporto šventės akimirkos meniu punkte SPORTO ŠVENTĖ „Estafečių varžytuvės“.

 

 

 

 

KVIETIMAS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ TĖVELIŲ DĖMESIUI!

 

Priešmokykliniai metai – labai svarbus vaiko gyvenimo etapas. Tai – pereinamieji metai iš darželio į mokyklą. Tam reikia tinkamai pasirengti.

 

Spalio 9 d. 17.15 val. Lopšelio-darželio specialistai kviečia į paskaitą-diskusiją (salėje)

„Glaudus šeimos ir pedagogų bendradarbiavimas tinkamai parengiant vaiką mokyklai“

 

Paskaitos-diskusijos lektoriai:

Eglė Strazdauskienė, psichologė;

Rita Dumašienė, logopedė metodininkė;

Aida Balsevičienė, specialioji pedagogė metodininkė;

Silva Talmontienė, kineziterapeutė;

Romualda Jonušienė, regos korekcijos specialistė;

Vaida Zauerienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;

Virginija Martyšienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

 

Po paskaitos (grupėse) vyks tėvų susirinkimai.

Administracija

 

 

 

 

Judumo savaitė „Naminuke“

2019 m. rugsėjo 16-20 d. Gargždų lopšelyje-darželyje „Naminukas“ buvo paskelbtas Europos judumo savaitės konkursas, organizuojamas Klaipėdos r. visuomenės sveikatos biuro.

Ši savaitė – prieššventinė. Lopšeliui-darželiui „Naminukas“ – 35.

Naminuko (Silvos Talmontienės, kineziterapeutės-masažuotojos) – šauniausio įstaigos draugiuko pakviesti, vaikai ir mokytojai linksmai ir judriai pasitiko kiekvieną savaitės dieną.

Ypatingas dėmesys buvo skirtas skatinti vaikų fizinį aktyvumą, atkreipti dėmesį į judėjimo svarbą, parodyti kuo daugiau įvairių judėjimo galimybių. Kasdien vaikai naudojo visas darželyje įrengtas edukacines erdves, skirtas kuo įdomiau ir linksmiau judėti: Kneipo takas, judėjimo takelis, futbolo aikštynas ir kt.

Darželio vaikai ir darbuotojai dalyvavo rytinėje mankštoje kartu su darželio personažu šauniuoju Naminuku. Kasdien mankštinosi 160 vaikų ir 15 darželio darbuotojų. Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai su paspirtukais vyko į Gargždų miesto parką, taip išnaudojo greta esančio miesto parko erdves. Paspirtukų žygyje dalyvavo 50 vaikų, bei juos lydėjusios mokytojos, kurios sparčiai žingsniavo greta.

Šios savaitės šūkis „Ar šypsosi saulė, ar lyja lietus Naminukas mus kviečia judėti visus!“ pasiteisino su kaupu.

Akimirkos iš judumo savaitės video klipe „Naminukas, judam“ 

 

 

 

 

ĮVERTINIMAS.

Europos judumo savaitės konkurse „Judriausias“ Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“ įvertintas kaip „Judriausias darželis“.

 

Rima Butkuvienė, Gargždų lopšelio-darželio  „Naminukas“

direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Vaida Zauerienė, Klaipėdos rajono visuomenės sveikatos biuro

visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

2019 m. rugsėjo 23 d.

 

 

 

 

 

 

 

KVIETIMAS

Gargždų lopšeliui-darželiui „Naminukas“ – 35

Kviečiame ugdytinių tėvelius (globėjus) aktyviai dalyvauti rugsėjo 23-27 d. renginiuose.

Jubiliejinių renginių savaitės programa

 

Administracija

2019-09-18

 

 

 

Įspūdžiai iš Lopšelio-darželio šventinių renginių meniu punkte „Naminukui“ – 35.

 

 

 

 

KVIETIMAS

Ei, Rugsėji, sveikas atėjęs!

 

Šių metų rugsėjo 2 d. 9.15 val. visus, mažus ir didelius,

NAMINUKAS kviečia švęsti Mokslo ir žinių dieną!

Šventė vyks įstaigos kiemelyje.

Administracija

2019-08-26

 

 

 

Tą rytą visi pabudome su šventiniu jauduliu širdyse: ir mokytojai, ir vaikučiai, ir tėveliai.

Vieniems ši diena – naujo, neatrasto pasaulio pradžia, kitiems – pradėtos kelionės tęsinys.

Sėkmingos kelionės į naujus mokslo metus linkėjo šventinio rytmečio vedėjai: Naminukas (Gendruta Kniukštienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja), Jūratė Dirškienė, meninio ugdymo mokytoja,  įstaigos vadovai.

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Neringa Tarvydienė pasveikino įstaigą tapusią sveikatą stiprinančia mokykla „Sveika mokykla“.

Rima Butkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2019 m. rugsėjo 9 d.

Įspūdžiai iš šventinio rytmečio meniu punkte „Mokslo ir žinių diena „Naminuke““.

 

 

 

 

 

Gerosios darbo patirties sklaida „Naminuke“

Birželio 5 d. „Naminuką“ aplankė Plungės r. švietimo įstaigų pedagogai. „Naminuko“ vadovai (Raimunda Mockuvienė, direktorė, Rima Butkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui) ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos (Virginija Martyšienė, Danutė Surplienė) pasidalino gerąja darbo patirtimi: įstaigos išskirtinumu, socialinio emocinio ugdymo efektyviomis galimybėmis, S. Kneipo sveikatinimo terapija, kuria pasidalino trimečių vaikučių grupės mokytoja Rūta Šikšniuvienė.

Akimirkos iš renginio meniu punkte „„Naminuko“ mokytojai dalinosi patirtimi“.

Rima Butkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2019 m. birželio 7 d.

 

 

 

 

KVIETIMAS

SUSIRINKIMAS NAUJOKŲ TĖVAMS,

KURIŲ VAIKAI PRADĖS LANKYTI LOPŠELĮ-DARŽELĮ „NAMINUKAS“

2019-06-06, 17.15 val.  salėje

 

DARBOTVARKĖ:

1. Supažindinimas su įstaigos veikla. Direktorė.

2. Specialistų  paslaugos. Logopedė, spec. pedagogė, kineziterapeutė – masažuotoja, akių korekcijos specialistė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

3. Įstaigos adaptacijos tvarka. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

4. Psichologinis pasiruošimas lankyti darželį. Psichologė.

5. Mokytojų pristatymas. Ilona Petronaitienė, Rima Rimeikienė, Audronė Gedvilienė, Gendruta Kniukštienė.

6. Tėvų bendravimas su mokytojomis grupėse (pirminė informacija apie vaikus, jų poreikius, tėvų lūkesčius, pasiskirstymas dėl lankymo adaptaciniu laikotarpiu ir kt.).

Administracija

2019-05-31

 

 

 

 

Lik sveikas, darželi!

Atsisveikindami vaikai pažadėjo aplankyti darželį, likusius mažuosius draugus, mokytojas.

Lauksime Jūsų, vaikai.

Gero kelio…

 

Akimirkos iš renginių meniu punkte „Lik sveikas, darželi!“

Administracija

2019 m. gegužė

 

 

 

Pasaulinės akcijos „Pamoka lauke“ dalyviai

Gegužės 23 d. Lopšelio-darželio „Naminukas“ vaikai ugdėsi ir leido laiką lauke, įstaigos kieme, vyresnieji – už įstaigos ribų. Dienos tema „Eksperimentai ir tyrinėjimai įstaigoje ir už jos ribų“.

Mokydamiesi lauke vaikai stiprina savo sveikatą, jie labiau įsitraukia į mokymosi procesą bei stiprina ryšį su gamta.

Vaikai kūrė nuostabius peizažus iš pievoje žydinčių gėlių, komponavo mozaiką, stebėjo pievos gyvūniją,

atliko bandymus su sunkiais ir lengvais daiktais vandenyje, piešė ant maistinės plėvelės, įtvirtino garsus ir panašiai.

Veikla lauke paliko įspūdį ir pedagogams, ir vaikams. Manome, kad veiklas gamtoje organizuosime dažniau,

ne tik gegužės 23 d. ir lapkričio 7 d., kaip esame paskelbę pasaulinėje akcijoje „Pamoka lauke“.

 

Rima Butkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2019 m. gegužės 24 d.

 

Akimirkos iš veiklų lauke meniu punkte „Pamoka lauke“.

 

 

 

 

 

 

Teminė savaitė „Augu sveikas ir kūrybingas“

2019 m. gegužės 13 d. – 17 d. įstaigoje vyko teminė savaitė „Augu sveikas ir kūrybingas“

Teminės savaitės planas, informacija ir akimirkos meniu punkte „Teminės savaitės“.

 

 

Šokio diena „Naminuke“

Jau tradicija tapo organizuoti Šokio dieną „Naminuke“ su Kapitonu Flintu.

Šoko, dainavo, mankštinosi ir vaikai, ir suaugę…

Akimirkos iš Šokio dienos meniu punkte „Šokio diena“

2019 m. balandžio 29 d.

 

 

 

„Naminuko“ mažiesiems aktoriams II vieta

Balandžio 25 d. vyko Klaipėdos rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybinės kūrybos festivalis-peržiūra „Bebenčiuko teatras“. Lopšelio-darželio „Naminukas“ grupės „Voveriukai“ ugdytiniai pristatė improvizaciją „Plaštakės diena“ pagal J. Degutytę. Ugdytinius parengė mokytojos Gendruta Kniukštienė, Rima Rimeikienė ir meninio ugdymo mokytoja Jūratė Dirškienė. Priemones vaidinimui padėjo sukurti ugdytinių tėveliai bei mokytojos padėjėja.

Glaudus komandinis darbas – puikus Rezultatas.

 

Mažieji aktoriai pakviesti į respublikinį ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinės raiškos  festivalį „Vaidinimų kraitelė – 19“ Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Atžalynas“, kuriame sėkmingai pristatė improvizaciją.

Akimirkas matysite meniu punkte „Mažieji aktoriai“.

 

Rima Butkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2019 m. balandžio 25 d.

 

 

 

Vaikų Velykėlės

Margučių ridenimas, kūrybinių darbų „Mano margutis“ peržiūra draugų būryje, vaikams suteikė daug emocijų, lavino kūrybiškumą, bendrystę…

Puikus renginio organizacinės darbo grupės sumanymas.

Akimirkos meniu punkte „Vaikų Velykėlės“.

 

Administracija

2019 m. balandžio 23 d.

 

 

Sportinė pramoga „Sportuojantis koridorius“

Sportinė pramoga neįprastoje erdvėje: įstaigos koridoriuje, laiptinėse, salėje suteikė vaikams daug teigiamų emocijų, o likusios ant laiptų priklijuotos pėdutės, rankytės kvies kasdien, atvykstant į grupes, pakartoti judesius…

Akimirkos iš sportinės pramogos meniu punkte „Sportuojantis koridorius“

Administracija, 2019-04-04

 

 

 

Lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų-konkursas „Tramtatulis“

Vykusiame 2019 m. Lietuvos vaikų ir moksleivių-lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų-konkurse „Tramtatulis“  Lopšelio-darželio „Naminukas“,  grupės „Lašeliai“ ugdytinė URTĖ STONKUTĖ, 4 m. tapo viena iš vietinio turo laureatų.

Konkurse dalyvavo 3 – 7 m. ir 1 – 12 kl. moksleiviai.

Urtė pasakojo prosenelio Zigmo Kazragio, gim. 1940 m. papasakotus kūrinius: „Do drauga“ ir „Boruželė“. Prosenelis kūrinius išmoko 1950 m. Plungės r., Medingėnai, Daugėnų pradinėje mokykloje, būdamas 10 metų.

Konkursui mergaitę parengė mokytoja Virginija Karpavičienė.

Kovo 23 d. vyks antrasis turas – Mažosios Lietuvos regiono – Klaipėdoje.

SĖKMĖS Urtei Stonkutei linki visa Lopšelio-darželio bendruomenė.

Akimirkos meniu punkte „Konkursas „Tramtatulis“.

Rima Butkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2019 m. kovo 8 d.

 

 

 

Užgavėnės „Naminuke“

Užgavėnių dieną „Naminuke“ puotą „kėlė“  Velniukai ir Velniukės.

Akimirkos meniu punkte Užgavėnės „Naminuke“

Administracija, 2019-03-05

 

 

 

Kaziuko mugė „Naminuke“

Kaziuko mugės šurmulys neaplenkė nei vienos grupės; vienaip ar kitaip renginyje dalyvavo visa įstaigos bendruomenė.

Akimirkos meniu punkte Kaziuko mugė.

Administracija, 2019-03-04

 

 

 

 

„PROJEKTŲ MUGĖ 2019“

„PROJEKTŲ MUGĖJE“ – PEDAGOGŲ PATIRTIES IR IDĖJŲ GAUSA

 

Vasario 19-ąją Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos ir lopšelio-darželio „Naminukas“ bendruomenės organizavo respublikinę švietimo įstaigų parodą-mini mokymus „Projektų mugė“.

„Krante“ vykusį renginį atidarė „Naminuko“ ugdytinė Urtė Stonkutė, pasakojusi istoriją „Do drauga“. Pasakorę parengė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Virginija Karpavičienė, o nuskambėjus „Kranto“ pagrindinės mokyklos Dainų studijos „Bangelė“ dainai „Mano namai“, kurią parengė muzikos mokytoja Rasa Linkienė, sveikinimo žodžius susirinkusiems tarė organizatoriai: Inga Rankelienė ir Rima Butkuvienė bei Klaipėdos rajono mero pavaduotoja Violeta Riaukienė, pasidžiaugusi dalyvių, besidalinančių įgyvendintų projektų sėkme bei patirtimi, gausa.

„Du draugai – lopšelis-darželis „Naminukas“ bei „Kranto“ pagrindinė mokykla – susėdo ir nusprendė, kad yra daug gražių nuveiktų darbų, daug įvykdyta įdomių projektų, kuriais norisi su kitais pasidalinti“, – renginio tikslą pristatė „Naminuko“ direktorė Raimunda Mockuvienė.

„Projektų mugėje“ dalyvavo apie 200 ikimokyklinių įstaigų, pradinių klasių mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų iš Klaipėdos rajono, Šiaulių, Mažeikių, Klaipėdos, Skuodo, Palangos bei Plungės. Renginio metu pristatyti net 65 projektai.

Klaipėdos rajono švietimo centro direktorė Ramutė Sirutienė skaitė pranešimą „Klaipėdos rajono švietimo įstaigose įgyvendinami ESFA finansuojami projektai“, Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Butkuvienė – „Šiandien – kai kurių, po metų – daugumos, po 5-erių – beveik visų – kas?“, pranešimą apie projektą „Lyderių laikas 3“, vadovaujamą „Kranto“ direktoriaus Egidijaus Žiedo, o Gargždų „Minijos“ progimnazijos informacinių technologijų mokytojos Raminta Birgėlienė ir Ramunė Našlėnienė pristatė eTwinning projektą „Močiutės austu takeliu per Lietuvą einu“. Mokytojos susirinkusiems pateikė ir užduotį – įausti po juostelę į rėmelį.

Po pranešimų susirinkusieji lankėsi „Projektų mugėje“, kurioje buvo galima apžiūrėti stendus su įgyvendintomis idėjomis bei dalyvavo mini mokymuose, edukacijose ir kūrybinėse dirbtuvėlėse.

„Projektų mugėje“ buvo galima susipažinti su „MozaBook“ edukacine platforma. Tai – labai didelės turinio apimties interaktyvaus mokymo priemonė. Vien 3D vizualizacijų, leidžiančių realiai suvokti, kaip vyksta tam tikri procesai (įvairiuose gamtos moksluose, pvz.: biologija, fizika ir pan.), yra daugiau kaip 1 000. Programa leidžia lengvai pasiruošti pamokoms, importuoti savo turinį (pdf ir pan.), koreguoti, kurti bei redaguoti testus. Taip pat buvo galima išbandyti visiškai naują produktą Lietuvoje – „ClassVR“ virtualios realybės vizualizacijų sprendimą.

Renginio pabaigą vainikavo projektų nominacijos, kurias paskelbė Klaipėdos rajono švietimo centro direktorė Ramutė Sirutienė ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Barbšienė.

„Projektų mugės“ organizatoriai su kolegomis atsisveikino ne ilgam, bet iki  susitikimo po metų.

Renginį rėmė UAB „Ažiūra“ ir UAB „Redstena“. Partneriai: Klaipėdos rajono švietimo centras, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius.

 

Renginio organizatorės ir koordinatorės:

Rima Butkuvienė,

Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Inga Rankelienė,

Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

2019 m. vasario 21 d.

 

Akimirkas iš renginio rasite čia:

https://photos.google.com/share/AF1QipOaoccHhqrkEWe9KuYgvw3OZuLLpCXHNuT193_8zcN-CrOYrCQCtKY-f_90Mmu9jg?key=ZXptdGJkcHEyT2JtVTZyU0M1ei1fOF8tYS1sQUN3

 

 

 

Su gimtadieniu, LIETUVA!

„Naminuko“ vaikai ir suaugę (vasario 11 – 15 d.) Lietuvos gimtadienį šventė turiningai ir linksmai:

  1. Įstaigos koridoriaus sienas puošė vaikų kūrybinių darbų paroda „Koks gražus gimtasis mūsų kraštas“.
  2. Vyresniųjų grupių ugdytiniai aplankė žymesnes Gargždų miesto vietoves: bažnyčią,  paštą, kino teatrą, teismą, kultūros centrą, Vaikų bibliotekos skyrių  ir kt.
  3. Vasario 15 d. – linksmoji diena  – šv. rytmetis  „Su gimtadieniu, Lietuva!“.

Akimirkos iš savaitės veiklų  – meniu punkte „Su gimtadieniu, Lietuva!“

 

Administracija

2019-02-18

 

 

 

 

2018 METŲ RESPUBLIKINIO PROJEKTO „UŽGAVĖNIŲ KAUKĖ“ PARODA DOVILŲ ETNINĖS KULTŪROS CENTRE

Artėjančių Užgavėnių proga Dovilų etninės kultūros centre veikia „Ickės Mickės inovacijos ir improvizacijos“ paroda.

Parodoje pristatomos  naujausios gyvenimo būdo ir mados aktualijos, kultūrinio šoko terapija,  grožio ir aprangos tendencijos, naujausia sveikos mitybos piramidė,  moderniausi virtuvinės  įrangos aksesuarai,  šiuolaikinės gydymo technologijos  bei plastikinės chirurgijos naujienos.

Kviečiame apsilankyti. 

 

Parodos iniciatoriai – Dovilų etninės kultūros centras.

Parodos partneriai – Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“ (respublikinis projektas „Užgavėnių kaukė“).

 

Parodos akimirkos meniu punkte „Užgavėnių kaukė“

 

Rima Butkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2019 m. sausio 8 d.

 

Prieš Užgavėnes „Naminuko“ bendruomenė apsilankė Dovilų etninės kultūros centre. Centro direktorė Lilija Kerpienė ir etnologė Jolita Vozgirdienė supažindino su vykdomomis edukacinėmis veiklomis, vykstančiomis parodomis.

Administracija

 

 

 

Kvietimas į tėvystės įgūdžių lavinimo grupę

„Laiptai. Kartu gali būti lengva“ – grupinių užsiėmimų programa, skirta tėvams auginantiems 3 – 11 m. vaikus.

Grupę ves Klaipėdos rajono PPT psichologės Eglė Strazdauskienė ir Rimantė Ignatjevienė.

Kvietimas

 

 

 

 

 

Žiemos linksmybės

Pasijautėme kaip pasakoje… Taip laukta žiema atėjo.

Pasidžiaukime kartu.

Akimirkos meniu punkte „Žiemos linksmybės“

2019-01-18

 

 

Projektų mugė

2019 m. vasario 19 d. „Kranto“ pagrindinėje mokykloje vyks

RESPUBLIKINĖ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PROJEKTŲ PARODA – MINI MOKYMAI „PROJEKTŲ MUGĖ“

 

Tikslas – sudaryti galimybę dalintis gerąja projektinės veiklos patirtimi, pristatyti projektų teikiamą naudą bendruomenei, atskleisti ir paviešinti įvairių fondų lėšomis finansuojamų projektų vadovų ir dalyvių indėlį į švietimo kokybės gerinimą.

 

Organizatoriai: 

Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“

Gargždų „Kranto“ pagrindinė mokykla

 

PROJEKTŲ MUGĖS PROGRAMA

 

„Projektų mugė“ nuostatai

Pasibaigus renginiui, akimirkas rasite meniu punkte „Projektų mugė 2019“.

Administracija, 2019 m. sausio 6 d.

 

 

 

 

Susitikimas su Kalėdų seneliu

Susitikimo su Kalėdų seneliu akimirkos meniu punkte „Sveikas, Kalėdų seneli!“

Administracija

2018 m.

 

 

 

 

Etnokultūros savaitė „Iš lobių skrynelės į vaikų širdeles“

2018 m. lapkričio 30 d. – gruodžio 7 d. vyko etnokultūros savaitės „Iš lobių skrynelės į vaikų širdeles“ renginiai.

Renginių planą, akimirkas iš vykusių renginių rasite meniu punkte „Projektinė veikla“.

Administracija

plačiau

 

 

 

 

Teminė savaitė „Rūšiuoju ir saugau gamtą“

EUROPOS ORGANIZUOJAMO ATLIEKŲ MAŽINIMO IR

PREVENCIJOS RENGINIO „RŪŠIUOJU IR SAUGAU GAMTĄ“

TEMINĖS SAVAITĖS PLANAS

2018 m. lapkričio 19 – 23 d.

 

TIKSLAS. Gamtos saugojimo, tausojimo, pagarbos jausmo ugdymas per pažinimą ir asmeninę patirtį.

UŽDAVINIAI:

1. Sužinos kaip tinkamai rūšiuoti buitines atliekas.
2. Kūrybiškai panaudos plastiko atliekas savo darbeliams.
3. Sužinos apie gamtai daromą plastiko žalą.

 

PIRMADIENIS

Pokalbis apie atliekų rūšiavimą. Vaikų mintys.

Knygos „„Žaliosios“ istorijos“ kūrimo pradžia.

Žaidimai, mokantys rūšiuoti atliekas.

 

ANTRADIENIS

Grožinės literatūros kūriniai: Birutės Lenkytės „Pelė ir Pelėnas“, „Gyvenimas-Žemė“ (autorius nežinomas). Diskusija apie aplinkos saugojimą.

Piešimas (priemonės: plastiko atliekos – vienkartinės šakutės, butelių kamšteliai, įpakavimo plėvelė, šaudeliai ir pan.).

 

TREČIADIENIS

Kūrybinės dirbtuvės grupėse (priemonės: plastiko atliekos – jogurto indeliai, vandens buteliai ir kt.).

Tėvų ir vaikų kūrybiniai darbeliai iš plastiko namuose.

 

KETVIRTADIENIS

Kūrybinės dirbtuvės grupėse (kūrybinių darbų ir knygos užbaigimas).

(Parodai: 1-2 darbeliai vaikų, knyga ir tėvų-vaikų darbai).

 

PENKTADIENIS

Parodos apžiūrėjimas, įspūdžių aptarimas grupėse.

 

 

Organizatoriai: gr. „Ančiukai“, „Drugeliai“, „Smalsučiai“ komandos.

Teminės savaitės veiklos planas ir akimirkos meniu punkte „Rūšiuoju ir saugau gamtą.

 

Administracija

2018 m. lapkričio 19 d.

 

 

 

 

PADĖKA

 

DĖKOJAME TĖVELIAMS, VAIKAMS, PEDAGOGAMS UŽ AKTYVŲ DALYVAVIMĄ

PARODOJE „ANTRASIS PLASTIKO GYVENIMAS“.

JŪSŲ KŪRYBINIAI DARBELIAI PUOŠIA ĮSTAIGOS APLINKĄ IR VISUS DŽIUGINA.

Organizatoriai:

gr. „Smalsučiai“, „Ančiukai“, „Drugeliai“ komandos

plačiau

 

 

 

PYRAGŲ diena „Naminuke“

Pyragų dienos mugė „Naminuke“ buvo turtinga.  Stalus papuošė namuose vaikų ir tėvelių, įstaigos darbuotojų, svečių kepti pyragai, sausainiai, vafliai, keksiukai ir dar daug įvairių skanumynų.

Surinktos Pyragų dienos aukos padovanotos Gargždų „Kranto“ pagrindinei mokyklai treniruokliui vaikams su negalia įsigyti.

Dėkojame visiems prisidėjusiems, pasidalijusiems, paaukojusiems…

Administracija

2018 m. lapkričio 6 d.             

Pyragų dienos akimirkos meniu punkte „Pyragų diena „Naminuke“.

 

 

 

 

Rudens dainų mozaika

 

Daug dainelių apie rudenį skambėjo Lopšelyje-darželyje „Naminukas“.  Kiekvienos grupės vaikai ir mokytojos puikiai pristatė dainuojamą dainą: skiriamuoju ženklu, apranga, judesiu ir pan.

Rudenėlis džiaugėsi gausiomis dovanomis: vaisiais, daržovėmis, spalvotais lapais.

Šokis su įvairiaspalviais lapais suteikė vaikams daug teigiamų emocijų ir gerą nuotaiką.

 

Jūratė Dirškienė, mokytoja meniniam ugdymui

2018 m. spalio 29 d.

Akimirkos meniu punkte „Rudens dainų mozaika“.

 

 

 

 

Baltosios lazdelės diena

Priešmokyklinio ugdymo grupių „Boružėlės“ ir „Gudručiai“ ugdytinius regos korekcijos specialistė Romualda Jonušienė supažindino su Baltosios lazdelės dienos reikšme, atsakė į dažniausiai užduodamus klausimus.

Plačiau meniu punkte „Baltosios lazdelės diena“

Spalio 15 d. Baltosios lazdelės diena

 

Administracija, 2018-10-15

 

 

 

 

Vaikai susipažino su daržovių nauda

Spalio 4 d. edukacinių programų „Mažųjų Ugdymas“ vedėja Rasa Lopšelio-darželio vaikams papasakojo kiek naudos gaus iš daržovių kai vaikučiai valgys jas ir vartoti jas pastoviai kvietė tėčius ir mamas.

Taip pat kartu su vaikais aptarė, kas padeda augti sveikiems: miegas, tinkamas maistas, judėjimas ir kas kenkia sveikatai: čipsai ir saldinti gėrimai.

Vaikai ragavo daržoves ir pažadėjo jas valgyti kasdien, tai daryti ragins ir tėvelius.

 

Rima Butkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2018-10-05

 

Akimirkos iš edukacinio renginio meniu punkte „Edukacinė programa „Daržoviukai“.

 

 

Padėka mokytojams

Klaipėdos r. savivaldybės administracijos ir švietimo skyriaus atstovai Tarptautinės mokytojų dienos proga apdovanojo Lopšelio-darželio „Naminukas“ mokytojus (iš dešinės):

Genrūdą Grykšienę, ikimokyklinio ugdymo mokytoją metodininkę;

Ireną Vikutienę, ikimokyklinio ugdymo mokytoją metodininkę;

Ritą Dumašienę, mokytoją metodininkę darbui su specialiųjų poreikių vaikais;

Virginiją Martyšienę, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoją metodininkę;

Rimą Butkuvienę, direktoriaus pavaduotoją ugdymui, 2-a vadovo kategorija.

 

Visus „Naminuko“ mokytojus įstaigos vaikai ir tėveliai pasveikino kūrybinių darbelių iš gamtinės medžiagos parodele „Tau, Mokytojau“.

 

Akimirkos meniu punkte „Padėka mokytojams“

2018-10-05, administracija

 

 

Narcizai puoš „Naminuką“

„Naminuko“ tėvų dovanoti, vaikų ir įstaigos darbuotojų pasodinti narcizai pavasarį džiugins kiekvieno akį ir širdį…

Akimirkas iš narcizų sodinimo matysite meniu punkte „Pavasarį „Naminuką“ puoš narcizai“

Administracija, 2018-09-28.

 

 

 

Vėl rugsėjis…

Vėl rugsėjis veržiasi pro langus

Neša juoką ir žodžius –

Su mokslo metų pradžia visus !!!!!

 

Kviečiame įstaigos bendruomenę į

Mokslo ir žinių dienos šventę rugsėjo 3 d. 10.00 val.

Administracija

Akimirkos iš šventės meniu punkte „Mokslo ir žinių diena Naminuke“.

 

 

 

 

Žalioji palangė „Naminuke“

Pasidžiaukime gr. „Lašeliai“, „Žvirbliukai“, „Ančiukai“, „Ežiukai“ vaikų-tėvų- pedagogų darbų rezultatu: sėjo, augino, o dabar ir ragauja…

Paaugusius daržovių daigus vaikai su auklėtojomis pasodino konkurse „Sodinčius“ laimėtame šiltnamyje „Žalioji pastogė“.

Pirmąjį agurkų derlių jau skynėme gegužės pabaigoje. Net virėjos stebėjosi mūsų darbų rezultatu…

 

Rezultatai nuotraukose meniu punkte „Žalioji palangė“. Laukite tęsinio…

 

 

 

 

 

Paroda „Tautinis kostiumas“.

2018 m. gegužės 2 – 31 d. respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūrybinių darbų paroda „Tautinis kostiumas“ Lopšelyje-darželyje „Naminukas“.

Nuo birželio 4 d. iki birželio 22 d. darbų paroda vyksta Klaipėdos r. švietimo centre.

Nuo birželio 25 d. paroda vyks Klaipėdos r. savivaldybės J. Lankučio viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje.

Darbai  meniu punkte: Respublikinė darbų paroda „Tautinis kostiumas“.

 

Publikacija „Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūrybinių darbų paroda „Tautinis kostiumas“ -internetiniu adresu: www.krsc.lt

 

Už aktyvų dalyvavimą kūrybinių darbų parodoje „Tautinis kostiumas“ organizatoriai taria nuoširdų AČIŪ:

Vilniaus lopšeliui-darželiui „Naminukas“;

Klaipėdos lopšeliui-darželiui „Puriena“;

Šakių lopšeliui-darželiui „Berželis“;

Gargždų lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“, Klaipėdos r.;

Gargždų lopšeliui-darželiui „Naminukas“, Klaipėdos r.;

Priekulės vaikų darželio Derceklių skyriui, Klaipėdos r.;

Marijampolės vaikų lopšeliui-darželiui „Šaltinėlis“.

 

 

Projektas „Keturkojis draugas“Apie  veiklą plačiau rasite meniu punkte Projektinė veikla  Projektas „Keturkojis draugas“.

 

 

 

Respublikinio projekto „Užgavėnių kaukė“ akimirkos

 

Projekto organizatoriai  taria nuoširdų AČIŪ dalyvavusiems projekte „Užgavėnių kaukė“:

Klaipėdos lopšeliui-darželiui „Žuvėdra“

Klaipėdos lopšeliui-darželiui „Žiogelis“

Klaipėdos lopšeliui-darželiui „Vyturėlis“

Klaipėdos r. Šiūparių mokyklos daugiafunkciniam centrui

Šilutės lopšeliui-darželiui „Žiogelis“

Priekulės lopšeliui-darželiui

Priekulės lopšeliui-darželiui Derceklių skyrius

Kretingalės vaikų lopšeliui-darželiui

Dovilų lopšeliui-darželiui „Kregždutė“

Gargždų lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“

Gargždų lopšeliui-darželiui „Saulutė“

Gargždų lopšeliui-darželiui „Gintarėlis“

Gargždų lopšeliui-darželiui „Naminukas“

 

Užgavėnių kaukių paroda nuo kovo 1 d. veiks Klaipėdos r. savivaldybės administracijos J. Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje. Apsilankysite-pamatysite.

 

Akimirkas rasite Naujienų meniu punkte Respublikinis projektas „Užgavėnių kaukė“.

 

 

 

 

 

Etnokultūros projektas „Iš lobių skrynelės“

2017 m. gruodžio 4 – 8 dienomis Gargždų lopšelyje-darželyje „Naminukas“ organizuojama etnokultūros projekto „Iš lobių skrynelės“ savaitė.

Renginių planą ir akimirkas rasite meniu punkto „Projektinė veikla“ skyriuje „Iš lobių skrynelės“.

 

Etnokultūros savaitės filmuotas veiklas rasite įvedę nuorodą:

Operatoriusvalensas Ežerinskas – YouTube

1. Kūrybiniai susitikimai.

2. Advento taku…

Steigėjas
Steigėjas
Naujienos
Apklausos

Kas Jums svarbiausia renkantis darželį?

Rodyti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...