2019 m. gegužės 13 – 17 d.

 

Teminė savaitė „Augu sveikas ir kūrybingas“

 

Kvietimas

 

Teminės savaitės renginiai pagilino ugdytinių žinias apie sveiką ir saugų maistą, vaisių ir daržovių, pieno ir pieno gaminių naudą žmogaus organizmui. Ugdytiniai tobulino žinias apie kūno priežiūrą, saugojimą ir kiekvieno organo svarbą. Ugdėsi norą judėti per vaidybą, šokį, dainą, krepšinio, futbolo elementų taikymą ir kita. Sporto šventė kartu su tėvais, sesėmis ir broliais suartino šeimas, įstaigos darbuotojus, būrelių vadovus bendrai veiklai.

Gerumo akcija „Šaukštelis gerumo“ pakvietė vaikus, tėvelius, pedagogus pokalbiui apie gerumą kitam, padovanojant pamirštą ar jau „išaugtą“ žaislą, knygutę kitos grupės vaikams.

 

Rima Butkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2019 m. gegužės 18 d.