KONSULTACIJOS

Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos darbuotojai, dirbantys ikimokyklinėse įstaigose, mokyklose-daugiafunkciuose centruose, mokyklose-darželiuose, dirbs nuotoliniu būdu nuo 2020 m. gruodžio 16 d. iki 2021 sausio 31 d.

Psichologės Eglės Strazdauskienės darbo valandos:

antradieniais 8.30–13.30 val.,

trečiadieniais 8.30–13.30 val.

Konsultacijos teikiamos telefonu 8 688 84510, elektroniniu paštu strazdauskiene.e@gmail.com arba elektroninėje sistemoje ,,Mūsų darželis“.

INFORMACIJA

COVID-19-Algoritmas_INFORMACIJA-DARBUOTOJUI.-Jeigu-Jums-patvirtinta-COVID-19-liga.

COVID-19-Algoritmas_INFORMACIJA-TĖVAMS-GLOBĖJAMS-RŪPINTOJAMS.-Jeigu-COVID-19-liga-patvirtinta-Jūsų-vaikui.

COVID-19-Algoritmas_INFORMACIJA-TĖVAMS-GLOBĖJAMS-RŪPINTOJAMS.-Jeigu-ugdymo-įstaigos-darbuotojas-ar-mokinys-susirgos-COVID-19-liga.

COVID-19-Algoritmas_INFORMACIJA-TĖVAMS-GLOBĖJAMS-RŪPINTOJAMS-DARBUOTOJAMS.-Jeigu-Jūs-ar-Jūsų-vaikas-turėjo-didelės-rizikos-sąlyti-su-asmeniu-kuriam-patvirtinta-COVID-19-liga.

Ugdymo organizavimo tvarkos aprašas – COVID-19 (koreguotas 2021-08-24)