Iš kartos į kartą perduodama tautos dvasinė patirtis ilgus šimtmečius padėjo lavinti augančią kartą. Perimant paveldėtą patirtį ir kultūros vertybes, vaikas skatinamas elgtis pagal priimtas dorovės normas. Vaikų įgytos etnokultūrinės žinios bei patirtis palaipsniui subrandina artimą, nuoširdų santykį su savo kraštu, jo praeitimi ir dabartimi.

Etninės kultūros tradicijų tęstinumas Lopšelyje-darželyje integruojamas į įvairias vaikų ugdymo(si) sritis. Vyksta žinių, patirties pasidalijimas, pasiimant tai, kas gražu, kas papildo šeimos vertybes, apjungiant gražiausias senąsias tradicijas su šių dienų naujosios kultūros elementais.

Nuo 2016 m. rengiami ir vykdomi etnokultūros projektai (dalinai finansuojami savivaldybės).  Žiūrėti  puslapyje Etninė kultūra.

2016 m. Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“ apdovanotas NOMINACIJA „Už etninės kultūros puoselėjimą“.