Etninės kultūros projektas „Tautiniai ornamentai – ženklai iš praeities“ 2021 (dalinai finansuojamas Klaipėdos r. savivaldybės)

Žinomas tarpukario Lietuvos tyrinėtojas Antanas Tamošaitis išleistoje knygoje „Sodžiaus menas“ rašė: „Mūsų kartos uždavinys yra tuos liaudies kūrybos turtus, kurie jau išėjo iš gyvenimo apyvartos, surinkti ir neduoti jiems žūti. Bet to būtų maža. Mūsų liaudies meną mes turime visokeriopai palaikyti, iš senų amžių atėjusią jų išvaizdą, raštus, spalvas tobulinti ir taikyti naujiems šių laikų meno dirbiniams“. Šie žodžiai aktualūs ir šiandien bei skatina semtis įkvėpimo iš mūsų senelių, prosenelių gyvenimo.

Gavę pirminių žinių ir pradėję atidžiau stebėti tautinius raštus, vaikai bei suaugę supras simbolių kalbą ir jų prigimtį, pastebės mūsų liaudies unikalumą ir grožį.

 

Projekto tikslas

Puoselėti etninės kultūros tęstinumą per liaudies kūrybos turtus.

Uždaviniai:

  1. Supažindinti su Klaipėdos rajono Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos etnografinių regionų raštų ir ornamentų simbolika.
  2. Pažinti, suprasti ir analizuoti ornamentų simbolinę kalbą.
  3. Naudoti įvairių tautinių raštų ir jų elementų antspaudus, kurti savo raštus ir ornamentus.
  4. Stiprinti ugdytinių ryšius su tėvais, seneliais, artimaisiais puoselėjant etninės kultūros tęstinumą.

 

Numatomi projekto įgyvendinimo terminai:

2021 m. spalio 11 d. – 2021 m. gruodžio 20 d.

Projekto partneriai:

  1.  Gargždų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“.
  2.  Dovilų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius.
  3.  Dovilų etninės kultūros centras.
  4.  Klaipėdos rajono švietimo centras.

 

 Projektinė veikla

Etno projekto RENGINIAI spalio mėn

Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ ir partnerių: Gargždų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“, Dovilų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus, Dovilų etninės kultūros centro ir Klaipėdos rajono švietimo centro parengto projekto „Tautiniai ornamentai – ženklai iš praeities“ (dalinai finansuojamo Klaipėdos rajono savivaldybės) renginiai prasidėjo Dovilų etninės kultūros centre paskaita „Baltų simbolių intertekstualumas“. Lektorius prof. dr. Rimantas Balsys mokytojams – etninės kultūros puoselėtojams pristatė liaudies meno kilmę, puošybos ir simbolikos elementus, jų taikymą šiandienos tautodailininkų kūryboje.

Paskaitos dalyviai ornamentikos ženklų rado ir tuo metu Dovilų etninės kultūros centre vykusioje LTS Žemaitijos skyriaus tautodailininkų kūrybos parodos eksponatuose: karpiniuose, delmonuose, riešinėse, prijuostėse, raštuotose kojinėse, kryždirbystės kūriniuose, audiniuose ir pan.

Mokytojai pasisėmę žinių bei įkvėpimo, perduos šiuos turtus ugdytiniams, jų tėvams. Manome, kad ir vieni, ir kiti  pastebės mūsų liaudies unikalumą ir grožį.