Etninės kultūros projektas „Tautiniai ornamentai – ženklai iš praeities“ 2021 (dalinai finansuojamas Klaipėdos r. savivaldybės)

Žinomas tarpukario Lietuvos tyrinėtojas Antanas Tamošaitis išleistoje knygoje „Sodžiaus menas“ rašė: „Mūsų kartos uždavinys yra tuos liaudies kūrybos turtus, kurie jau išėjo iš gyvenimo apyvartos, surinkti ir neduoti jiems žūti. Bet to būtų maža. Mūsų liaudies meną mes turime visokeriopai palaikyti, iš senų amžių atėjusią jų išvaizdą, raštus, spalvas tobulinti ir taikyti naujiems šių laikų meno dirbiniams“. Šie žodžiai aktualūs ir šiandien bei skatina semtis įkvėpimo iš mūsų senelių, prosenelių gyvenimo.

Gavę pirminių žinių ir pradėję atidžiau stebėti tautinius raštus, vaikai bei suaugę supras simbolių kalbą ir jų prigimtį, pastebės mūsų liaudies unikalumą ir grožį.

 

Projekto tikslas

Puoselėti etninės kultūros tęstinumą per liaudies kūrybos turtus.

Uždaviniai:

  1. Supažindinti su Klaipėdos rajono Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos etnografinių regionų raštų ir ornamentų simbolika.
  2. Pažinti, suprasti ir analizuoti ornamentų simbolinę kalbą.
  3. Naudoti įvairių tautinių raštų ir jų elementų antspaudus, kurti savo raštus ir ornamentus.
  4. Stiprinti ugdytinių ryšius su tėvais, seneliais, artimaisiais puoselėjant etninės kultūros tęstinumą.

 

Numatomi projekto įgyvendinimo terminai:

2021 m. spalio 11 d. – 2021 m. gruodžio 20 d.

Projekto partneriai:

  1.  Gargždų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“.
  2.  Dovilų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius.
  3.  Dovilų etninės kultūros centras.
  4.  Klaipėdos rajono švietimo centras.

 

Projekto veiklos apibendrinimas

Etninės kultūros projektas praplėtė žinias apie lietuvių liaudies kūrybą

Projekto tęstinumas

Toliau šiuo keliu mums žengti padės knygų apie lietuvių šventes, raštus ir ornamentiką rinkiniai, kurie papildė visų penkių projekto vykdytojų etninės kultūros fondų lentynas, ikimokyklinių įstaigų grupes. Knygomis  galės pasinaudoti mokytojai, vaikai, jų tėveliai, etninės kultūros puoselėtojai.

Paskelbta: 2021-12-27

_______________________________________________________________________

 Projektinė veikla

Etninės kultūros projekto veikla gruodžio mėn.

Projektą baigėme viktorina mažiesiems Dovilų etninės kultūros centre.

Viktorinos ir ugdytinių kūrybinių darbų parodos „Ornamentų žydėjimas“ akimirkos –

Donato Bielkausko albume „2021 12 14 VIKTORINA Tautiniai ornamentai – ženklai iš praeities“.

Paskelbta: 2021-12-15

__________________________________________________________________________

Etninės kultūros projekto veikla lapkričio mėn.

Akimirkos iš edukacinės veiklos „Lietuvių tradiciniai instrumentai ir jų puošyba“

Paskelbta: 2021-11-23

_________________________________________________________________________

Etninės kultūros projekto veikla spalio mėn.  

Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ ir partnerių: Gargždų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“, Dovilų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus, Dovilų etninės kultūros centro ir Klaipėdos rajono švietimo centro parengto projekto „Tautiniai ornamentai – ženklai iš praeities“ (dalinai finansuojamo Klaipėdos rajono savivaldybės) renginiai prasidėjo Dovilų etninės kultūros centre paskaita „Baltų simbolių intertekstualumas“. Lektorius prof. dr. Rimantas Balsys mokytojams – etninės kultūros puoselėtojams pristatė liaudies meno kilmę, puošybos ir simbolikos elementus, jų taikymą šiandienos tautodailininkų kūryboje.

Paskaitos dalyviai ornamentikos ženklų rado ir tuo metu Dovilų etninės kultūros centre vykusioje LTS Žemaitijos skyriaus tautodailininkų kūrybos parodos eksponatuose: karpiniuose, delmonuose, riešinėse, prijuostėse, raštuotose kojinėse, kryždirbystės kūriniuose, audiniuose ir pan.

Mokytojai pasisėmę žinių bei įkvėpimo, perduos šiuos turtus ugdytiniams, jų tėvams. Manome, kad ir vieni, ir kiti  pastebės mūsų liaudies unikalumą ir grožį.

Paskelbta: 2021-10-14

Jungtinio – 5-ių įstaigų: Gargždų lopšelių-darželių „Naminukas“ ir „Ąžuoliukas“, Dovilų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus, Dovilų etninės kultūros centro ir Klaipėdos rajono švietimo centro projekto „Tautiniai ornamentai – ženklai iš praeities“ (dalinai finansuojamo Klaipėdos rajono savivaldybės) renginiai įsibėgėjo. Ikimokyklinėse įstaigose vyko teminė savaitė „Darželinukų lobių skrynelėje – tautiniai motyvai“. Teminės savaitės metu ugdytiniai susipažino ir analizavo tautinių ornamentų simbolinę kalbą, panaudojo  įvairius tautinius  raštus ir jų elementus antspauduodami, piešdami, kurdami raštus ir ornamentus. Kiekviena savaitės diena buvo skirta vienam baltiškam ženklui. Ugdytinių tėvai įsitraukė į kūrybinį procesą, stiprėjo ugdytinių ryšiai su tėvais, seneliais, artimaisiais.

Vyresniųjų ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai dalyvavo edukacinėse veiklose: „Miesto herbe tautiniai motyvai“ Gargždų krašto muziejuje, „Šiaudo pėdsakai baltiškoje ornamentikoje“ Dovilų etninės kultūros centre.

Teminės savaitės, edukacinių veiklų akimirkos nuotraukose, vaizdo medžiagoje.

 

Paskelbta: 2021-11-03