Etninės kultūros projektas „Žemaičių krašto ornamentų ir kalbos grožis“, (tęstinis, dalinai finansuojamas Klaipėdos r. savivaldybės), 2022 m.

Ar jauni žmonės vartos tarmes priklauso nuo šeimos vertybių, bendraamžių ir gyvenamosios vietos. Tarmės šiek tiek keičiasi dėl atviresnio pasaulio, platesnių komunikacijos kanalų ir medijų. Geriausiai tarmę išlaiko vyresnio amžiaus kaime gyvenantys žmonės, o jaunas etniniais dalykais domisi vis mažiau. Žemaitiškų pjesių rašytojas Edmundas Untulis iš Skuodo teigia, kad subrendęs ir savivertę turintis jaunimas, mylintis savo tėvus, senelius ir gimtąjį kraštą, nesigėdys savo gimtosios tarmės. Anot jo, jei žmogus gėdijasi savo tarmės, jis visur bus kitų stumdomas ir nevertinamas.

Tikslas. Ugdyti vaiko asmeninę, socialinę, komunikavimo, pažinimo kompetencijas grindžiamas Žemaičių krašto tautos kultūrine patirtimi.

Uždaviniai:

  1. Puoselėti pasididžiavimą savo tėvų, senelių tarme.
  2. Ugdyti atsakomybę už savo šeimos kultūrinio palikimo išsaugojimą.
  3. Skiepyti gebėjimą kūrybiškai ir išradingai skleisti informaciją apie šeimos kalbos išskirtinumą.
  4. Tobulinti ornamentų simbolinės kalbos suvokimą.
  5. Naudoti įvairių raštų ir jų elementų atspaudus, kurti savo raštus ir ornamentus.
  6. Stiprinti ugdytinių ryšius su tėvais, seneliais, artimaisiais puoselėjant etninės kultūros tęstinumą.

Įtraukti Gargždų miesto ir Dovilų ikimokyklines įstaigas lankančius ukrainiečių vaikus į organizuojamas edukacines veiklas.

Numatomi projekto įgyvendinimo terminai:

2022 m. spalio 10 d. – 2022 m. gruodžio 16 d.

Projekto pareiškėjas: Dovilų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius

Projekto partneriai:

  1.  Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“
  2.  Gargždų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
  3.  Dovilų etninės kultūros centras
  4.  Klaipėdos rajono švietimo centras

 

PROJEKTO TĘSTINUMAS, LIEKAMOJI VERTĖ

Spalio-gruodžio mėnesiais vykdyto jungtinio etninės kultūros projekto „Žemaičių krašto ornamentų ir kalbos grožis“ (dalinai finansuojamo Klaipėdos rajono savivaldybės) veiklos praplėtė mokytojų, vaikų, tėvelių žinias apie žemaitišką tarmę, jos autentiškumą, rūbų, namų apyvokos daiktų puošybos elementus, skatino ugdytinius naudoti šiuos liaudies kūrybos turtus kūrybiniuose darbuose,

Projektą vykdėme 5 įstaigos: Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“, Klaipėdos rajono švietimo centras, Dovilų etninės kultūros centras, Gargždų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, Dovilų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius. Projektas buvo kupinas įvairių veiklų.

Projekto renginiai prasidėjo Dovilų etninės kultūros centre paskaita „Žemaitiu kalba: keravuojėms ėr tvėrtėnėms“,Klaipėdos rajono mokytojams, etninės kultūros puoselėtojams. Lektorius prof. Juozas Pabrėža.

Priešmokyklinių grupių ugdytiniai dalyvavo edukacinėse veiklose-išvykose, kūrybinėse dirbtuvėse Dovilų etninės kultūros centre.   

Teminės savaitės „Žemaičių krašto ornamentų ir kalbos grožis“ metu vaikai susipažino su savo šeimos išlikusiais senais žemaitiškais rakandais, klausėsi žemaičių kalbos, mokėsi patarlių, mįslių žemaičių tarme, tėvai įsitraukė į kūrybinį procesą, stiprėjo ugdytinių ryšiai su tėvais, seneliais, artimaisiais. Kūrybinių darbų paroda papuošė Dovilų etninės kultūros centrą, vėliau kūrybiniais darbais džiaugsimės įstaigoje.

Projektą baigėme viktorina mažiesiems. Viktorinos organizatorės parengė komandoms klausimų, užduočių, kurios skatino panaudoti edukacinėse veiklose, teminės savaitės metu įgytas žinias bei patirtį.

Etno grupės „Dainužė“ dainininkės pristatė Žemaitijos tautinį kostiumą, padainavo adventinių-kalėdinių dainų, uždavė klausimų komandoms.

Viktorinos pabaigoje komisijos pirmininkė Irena Barbšienė, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė pasidžiaugė priešmokyklinukų gebėjimais, puikiu grįžtamojo ryšio rezultatu.

Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ ugdytinius viktorinai parengė priešmokyklinės grupės „Pelėdžiukai“ mokytojos: Renata Rudgalvienė ir Donata Žemgulytė, meninio ugdymo mokytoja Jūratė Dirškienė.

Manome, kad mokytojai pasisėmę žinių bei įkvėpimo, perduos šiuos turtus ugdytiniams, jų tėvams.  Ir vieni, ir kiti  pastebės Žemaitiškų ornamentų grožį, atpažins tautinio kostiumo savitumą (projekte dalyvavusios 3 ikimokyklinio ugdymo įstaigos įsigijo po žemaitišką tautinio kostiumo komplektą -berniukui ir mergaitei).

Rima Butkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2022-12-16

 

Projekto veiklos:

Etninės kultūros projekto veikla SPALIO mėn.

 

Etninės kultūros projekto veikla LAPKRIČIO mėn.

Teminė savaitė „Žemaičių krašto ornamentų ir kalbos grožis“

 

Etninės kultūros projekto veikla GRUODŽIO mėn.

Kūrybinių darbų paroda Dovilų etninės kultūros centre

 

Akimirkos iš viktorinos „Žemaičių krašto ornamentų ir kalbos grožis“ Dovilų etninės kultūros centre.