Etninės kultūros projektas „Žemaičių krašto ornamentų ir kalbos grožis“ (tęstinis), 2022 m.

Ar jauni žmonės vartos tarmes priklauso nuo šeimos vertybių, bendraamžių ir gyvenamosios vietos. Tarmės šiek tiek keičiasi dėl atviresnio pasaulio, platesnių komunikacijos kanalų ir medijų. Geriausiai tarmę išlaiko vyresnio amžiaus kaime gyvenantys žmonės, o jaunas etniniais dalykais domisi vis mažiau. Žemaitiškų pjesių rašytojas Edmundas Untulis iš Skuodo teigia, kad subrendęs ir savivertę turintis jaunimas, mylintis savo tėvus, senelius ir gimtąjį kraštą, nesigėdys savo gimtosios tarmės. Anot jo, jei žmogus gėdijasi savo tarmės, jis visur bus kitų stumdomas ir nevertinamas.

Tikslas. Ugdyti vaiko asmeninę, socialinę, komunikavimo, pažinimo kompetencijas grindžiamas Žemaičių krašto tautos kultūrine patirtimi.

Uždaviniai:

  1. Puoselėti pasididžiavimą savo tėvų, senelių tarme.
  2. Ugdyti atsakomybę už savo šeimos kultūrinio palikimo išsaugojimą.
  3. Skiepyti gebėjimą kūrybiškai ir išradingai skleisti informaciją apie šeimos kalbos išskirtinumą.
  4. Tobulinti ornamentų simbolinės kalbos suvokimą.
  5. Naudoti įvairių raštų ir jų elementų atspaudus, kurti savo raštus ir ornamentus.
  6. Stiprinti ugdytinių ryšius su tėvais, seneliais, artimaisiais puoselėjant etninės kultūros tęstinumą.

Įtraukti Gargždų miesto ir Dovilų ikimokyklines įstaigas lankančius ukrainiečių vaikus į organizuojamas edukacines veiklas.

Numatomi projekto įgyvendinimo terminai:

2022 m. spalio 10 d. – 2022 m. gruodžio 16 d.

Projekto partneriai:

  1.  Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“.
  2.  Gargždų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“.
  3.  Dovilų etninės kultūros centras.
  4.  Klaipėdos rajono švietimo centras.