2024 m. vasario 19 d. – kovo 4 d.

Gargždų LD „Naminukas“ ir Gargždų LD „Saulutė“ projektas „Kaziuko mugė. Amatai ir tradicijos“

 

Likus kelioms dienoms iki Kaziuko mugės, „Naminuko“ ir „Saulutės“ lopšelių-darželių mokytojos, renginio rengėjos ir organizatorės:  Jovita Klymantienė, Snaiguolė Linkienė, Rima Rimeikienė, Lina Pocienė, Karolina Šimuliūnaitė ir meninio ugdymo mokytoja Jūratė Dirškienė pakvietė įstaigos bendruomenę į šventinį rytmetį „Kaziuko mugė. Amatai ir tradicijos“. Renginiui ruošėmės visi: mokytojai, tėvai, vaikai, specialistės, padėjėjos ir administracija. Šventės tikslas: supažindinti ugdytinius su amatais, gebėti juos pristatyti, ugdyti bendruomeniškumo jausmą, puoselėti etninės kultūros tęstinumą. Dainavome, šokome, žaidėme… Pristatant amatus, nepamiršome ir žemaičių kalbos. Žemaitiškai kalbėjo ne tik suaugę, bet puikiai sekėsi ir mažiesiems dalyviams. Buvo smagu. Nuoširdus AČIŪ renginio organizatorėms.

Dalinamės akimirkomis iš šio renginio.

 

 

Žaidimą „Batsiuvys“ žaidė suaugę, žiūrovai – vaikai.

 

Į Kaziuko mugę…