Lopšelis-darželis nevykdo konsultacijų su visuomene.