TEMINĖ-SAVAITĖ „MANO GIMTINĖ – LIETUVA“

Vasario 16-oji – išskirtinė data valstybės istorijoje, liudijanti Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės siekius. Ši diena – mūsų vienybės, valstybingumo atkūrimo ir išsaugojimo simbolis, neatsiejamas nuo pagarbos savo tautos istorijai. Šiuo šventiniu laikotarpiu įstaiga pasipuošė vėliavos spalvų atributika, vaikų kūrybos darbeliais. Savaitės eigoje ugdytiniai plėtė žinias apie gimtąjį miestą  – Gargždus, sostinę Vilnių, ugdėsi pilietiškumo ir tautinę savimonę. Linksmas Lietuvos gimtadienis vainikavo savaitės temą. Jo metu vaikai ir bendruomenė savo pagarbą ir meilę Tėvynei  reiškė skambiomis lietuvių dainomis, poetų posmais žemaičių ir bendrine kalba.

Kokia šventė be STAIGMENŲ… Šventiniame šurmulyje pasirodė ir personažas TIGRIUKAS.  Kartu šokome, linksminomės, gaudėme vandens burbulus.

Mažos širdelės didelę meilę sutalpinti gali, jei suaugę žmonės skiepija ją nuo vaikystės. Nuoširdų Ačiū tariame savaitės renginių organizatorėms: Rūtai Šikšniuvienei, Rūtai Bašerman, Ingai Viknienei, ugdytinio mamytei Sandrai Malakauskienei, visai bendruomenei.

Šventinės savaitės akimirkos.