PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

Priešmokyklinio ugdymo kompetencijų raidos aprašas