PROBLEMA

Ankstyvajame amžiuje dar nesusiformavę vaikų asmens higienos įgūdžiai ir įpročiai, todėl ypatingą dėmesį skiriame asmens higienos ir savitvarkos įgūdžių ugdymui. Siekiame suformuoti pagrindinius gyvenimo įgūdžius: asmens higienos, valgymo, apsirengimo – nusirengimo, tinkamo drabužių bei avalynės pasirinkimo ir prižiūrėjimo, sveikos gyvensenos pagrindų įdiegimo. Tai atliekame sistemingai, laipsniškai, atsižvelgiant į vaikų amžių ir individualias savybes. Savitvarkos įgūdžių ugdymas tiek namuose, tiek ikimokyklinio ugdymo įstaigoje vaikams turi sukelti teigiamas emocijas. Taip pat labai svarbu tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas, siekiant vienodo savitvarkos įgūdžių formavimo.

SVARBU ŽINOTI:

Vaiko asmens higienos įgūdžių ir įpročių formavimui(si) padeda, kai suaugusieji bendraudami su vaiku:

  • teigiamai vertina vaiko pastangas, gebėjimus;
  • žadina pasididžiavimą tuo, ką vaikas geba atlikti savarankiškai;
  • puoselėja vaiko galias;
  • skatina būti savarankišku.

Projekto „Augu sveikas ir švarus“ idėja „Aš gebu“

Projektą parengė: grupės „Pelėdžiukai“ (2-3 m.) mokytojos Renata Rudgalvienė ir Donata Žemgulytė.