Vaikai labai mėgsta rengti savo kurtais rūbeliais popierines lėles, jas puošti, jomis žaisti.  Tuo pačiu vaikai turtina savo žodyną rūbų detalių pavadinimais, mokosi taisyklingai vartoti veiksmažodžius, kaip antai: mautis, vilktis, autis ir pan. 

Projektas skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pažintiniam, kalbiniam bei meniniam  ugdymui, jų saviraiškos  ir  kūrybiškumo skatinimui.

 

TIKSLAS. Per gimtąjį žodį, pažinimą ugdyti vaikų kalbą ir kūrybiškumą.

UŽDAVINIAI:

1. Ugdyti vaikų kalbą naudojant inovatyvius  kūrybiškus metodus.

2. Plėsti vaikų žinias apie rūbus, avalynę, jų sezoniškumą.

3. Ugdyti vaikų gebėjimą mąstyti, samprotauti, turimas žinias pritaikyti kūrybinėje veikloje, šnekamojoje kalboje.

4. Ugdyti vaikų estetinį suvokimą.

5. Skatinti vaikų saviraišką, domėjimąsi aplinka, norą fantazuoti, kurti, modeliuoti.

 

Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų kalbos ugdymo ir kūrybinio _projekto „Sutinku pagal rūbą, išlydžiu pagal kalbą“ nuostatai

 

Projekto dalyviai:

  • Klaipėdos lopšelis-darželis „Traukinukas“.
  • Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla.
  • Gargždų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“.
  • Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“.
  • Priekulės vaikų lopšelis-darželis.
  • Radviliškio lopšelis-darželis „Eglutė“.

 

Paskelbta: 2022 m. balandžio mėn.