2023 m. kovo 13 – 17 d. vyko Savaitė Be patyčių „Esu šalia-padėsiu tau“

Tikslas. Ugdyti pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimo gebėjimus.

Uždaviniai:

  1. Supažindinti vaikus su patyčių samprata, formuojant neigiamą nuostatą į patyčias.
  2. Užsiėmimų metu mokytis atpažinti patyčias.
  3. Mokytis suvokti, kas padeda išsaugoti draugus ir draugystę.
  4. Gvildenti draugystės ir bendravimo temas per meninę veiklą.

Akimirkos iš teminės savaitės:

Kūrybinių darbų paroda „Draugystės gėlė“

Kūrybinių darbų paroda „Jausmų vaivorykštė“

 

Organizatoriai. Mokytojos: Audronė Gedvilienė, Ieva Songailienė, Renata Rudgalvienė, Donata Žemgulytė.