ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS

Maisto tiekėjai

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo“

Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančiose grupėse tvarkos aprašas

T11-268_1 Mokinių maitinimo organizavimo Klaipėdos r. savivaldybės mokyklose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas

2022 m.

1-3 m. amžiaus vaikų rudens valgiaraštis

4-7 m. amžiaus vaikų rudens valgiaraštis

1-3 metų vaikų pavasario-vasaros valgiaraštis

4-7 metų vaikų pavasario-vasaros valgiaraštis