Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

 

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

2019 m. spalio 31 d. Nr. T11-336