Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas

Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Klaipėdos r. savivaldybės tarybos 2019-02-28 sprendimu Nr. T11-43 patvirtintas vaikų maitinimo organizavimo mokyklose tvarkos aprašas

Klaipėdos r. savivaldybės tarybos 2019-02-28 sprendimo T11-43 pakeitimas

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

1-3 metų vaikų pavasario-vasaros valgiaraštis

4-7 metų vaikų pavasario-vasaros valgiaraštis