Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančiose grupėse tvarkos aprašas

T11-268_1 Mokinių maitinimo organizavimo Klaipėdos r. savivaldybės mokyklose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas

1-3 metų vaikų pavasario-vasaros valgiaraštis

4-7 metų vaikų pavasario-vasaros valgiaraštis