Sprendimas „Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą ir ugdymosi sąlygas lengvatų“

Vaikų maitinimo organizavimo Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklose,

vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas

Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas