PRAŠYMŲ PATEIKIMAS Į CENTRALIZUOTĄ KLAIPĖDOS R. INFORMACINĘ SISTEMĄ

Tėvai (globėjai) prašymus pildo elektroniniu būdu IS prisijungę https://ugdymas.klaipedos-r.lt/informacija/   arba kreipiasi į Klaipėdos rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyrių Klaipėdos g. 2,  Gargždai, tel. (8 46) 45 21 63, (8 46) 45 23 46, kabinetai Nr. 223, Nr. 224, El .p. ausra.bockuviene@klaipedos-r.lt;

 

Prašymus į Klaipėdos rajono darželius, gali teikti tik Klaipėdos rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravę tėvai (globėjai). Gyvenamąją vietą rajone turi būti deklaravęs bent vienas iš tėvų (globėjų) kartu su vaiku, kuriam bus teikiamas prašymas lankyti rajono darželį.

Eilė sistemoje sudaroma automatiškai pagal prašymų pateikimo datas, pirmumą suteikiančias sąlygas ir pageidaujamas priėmimo datas.

Vaikai skiriami į naujas grupes nuo einamųjų metų balandžio 30 d. iki gegužės 15 d.

Tėvams (globėjams) apie skirtą vietą darželyje pranešama elektroniniu laišku. Registravusiam prašymą asmeniui prisijungus prie IS https://darzeliai.klaipedos-r.lt/ taip pat galima matyti savo vaiko informaciją.

Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą, privalo kreiptis į nurodytą ugdymo įstaigą ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos, pasirašyti sutartį ir pateikti reikiamus dokumentus. Iki nustatyto termino nepranešus vaiko neatvykimo pateisinančių priežasčių ir nepateikus reikiamų dokumentų, sutartis nesudaroma ir vaikas netenka vietos darželyje, o prašymai anuliuojami.

Trumpas aprašymas, kaip pateikti prašymą: Prasymu Teikimo Vadovas

Įsakymas-dėl-prasymu_i-mokyklas-teikimo-pradzios_

 

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS Į LOPŠELI-DARŽELĮ „NAMINUKAS“

Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą lopšelyje-darželyje, pateikia  reikalingus dokumentus.

Naujų vaikų priėmimas į įstaigą COVID-19 karantino metu vykdomas nuotoliniu būdu.

Prašome nurodytus dokumentus užpildyti, atsispausdinti, pasirašyti, nuskenuoti (arba kokybiškai nufotografuoti) ir atsiųsti el. paštu –  sekretorius@gargzdunaminukas.lt 

Kilus klausimams arba nesant galimybės dokumentus teikti nuotoliniu būdu, dėl priėmimo į darželį prašome kreiptis telefonu 8-46300317 (sekretorės darbo laikas: I-V 12.00 – 16.00)

 

Prašome pateikti šiuos dokumentus: 

  1. Prašymą priimti į darželį. Prašymų formos į „Naminuką“:    į Ikimokyklinio (lopšelio) amžiaus grupę  ir   į priešmokyklinio ugdymo grupę
  2. Prašymą priimti į darželį. Prašymų formos į Kvietinių skyrių:   į ikimokyklinio (lopšelio) amžiaus grupę ir  į priešmokyklinio ugdymo grupę
  3. Vaiko asmens tapatybę įrodantį dokumento (gimimo įrašo, gimimo liudijimo, asmens tapatybės kortelės ar paso) kopiją;
  4. Vaiko ir tėvų gyvenamosios vietos deklaracijos kopiją;
  5. Asmens duomenų teikimo ir asmens duomenų tvarkymo susitarimą. Susitarimo forma Asmens duomenų teikimo ir asmens duomenų tvarkymo susitarimas
  6. Vaiko sveikatos pažymą.

 

Vaikų priėmimo į Lopšelį-darželį „Naminukas“ tvarkos aprašas

Vaikų priėmimo į Klaipėdos r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas