Sporto projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Projektas: „Sportuojantis Naminukas“

Tikslas: įsigyti būtiną inventorių ir lopšelyje-darželyje įdiegti kompleksinio vaikų fizinio aktyvumo skatinimo ir sveikatos stiprinimo S. Kneipo metodą.

Uždaviniai:

  1. Įsigyti S. Kneipo metodo taikymui būtiną inventorių.
  2. Įdiegti lopšelyje-darželyje kompleksinio vaikų fizinio aktyvumo skatinimo ir sveikatos stiprinimo S. Kneipo metodą.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2021- 06- 01 – 2022- 05- 31

Tikslinė grupė: Lopšelį-darželį lankantys 2 – 7 metų amžiaus vaikai.

Šiuo sporto projektu spręsime Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“ kartu su Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ Kvietinių skyriumi aktualią sporto ir fizinio aktyvumo veikloms būtino inventoriaus stokos problemą. Inventorius būtinas siekiant taikyti kompleksiško vaikų fizinio aktyvumo skatinimo ir sveikatos stiprinimo S. Kneipo metodą. Metodo esmė – ne tik skatinti fizinį aktyvumą, mokyti grūdinimosi būdų, sveikos mitybos įpročių, gamtos išteklių (vaistažolių) vartojimą, bet siekti harmonijos – dvasinės pusiausvyros, socialinio emocinio ugdymo (ypač dabar pandemijos pasekoje). Grupėse, kuriose taikomas šis metodas pastebime, kad vaikai mažiau serga, yra sveikesni.

Norime visose amžiaus grupėse pradėti taikyti S. Kneipo metodą (kuris susideda iš judėjimo, grūdinimosi, sveikos mitybos, vaistažolių vartojimo ir harmonijos), išmokyti metodo taikymą tėvus, darbuotojus, supažindinti Kvietinių kaimo bendruomenę.

Klaipėdos regione ikimokyklinėse ugdymo įstaigose dar netaikomas kompleksinis vaikų fizinio aktyvumo skatinimo ir sveikatos stiprinimo S. Kneipo metodas. Naudodami projekto lėšomis įsigytą inventorių, pirmieji regione šį moksliškai pagrįstą metodą pradėsime taikyti ir skleisti gerąją patirtį.

 

Projektas Vaikų emocinei ir fizinei sveikatai stiprinti S. Kneipo metodas „Naminuke“

Banga, 2021 m. rugsėjo 4 d.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Kasdieninė sportinė veikla grupėje ir lauke taikant S. Kneipo sveikatinimo elementus.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Du kartus per savaitę vyksta fizinio aktyvumo užsiėmimai ( S. Kneipo metodo dalis) su treneriais: judesio meno, šokių ir futbolo užsiėmimai.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Įsigytos priemonės iš sporto projekto: interaktyvi laipiojimo sienelė, paspirtukai, masažiniai kamuoliukai.