Sporto projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Projektas: „Sportuojantis Naminukas“

Tikslas: įsigyti būtiną inventorių ir lopšelyje-darželyje įdiegti kompleksinio vaikų fizinio aktyvumo skatinimo ir sveikatos stiprinimo S. Kneipo metodą.

Uždaviniai:

  1. Įsigyti S. Kneipo metodo taikymui būtiną inventorių.
  2. Įdiegti lopšelyje-darželyje kompleksinio vaikų fizinio aktyvumo skatinimo ir sveikatos stiprinimo S. Kneipo metodą.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2021- 06- 01 – 2022- 05- 31

Tikslinė grupė: Lopšelį-darželį lankantys 2 – 7 metų amžiaus vaikai.

Šiuo sporto projektu spręsime Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“ kartu su Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ Kvietinių skyriumi aktualią sporto ir fizinio aktyvumo veikloms būtino inventoriaus stokos problemą. Inventorius būtinas siekiant taikyti kompleksiško vaikų fizinio aktyvumo skatinimo ir sveikatos stiprinimo S. Kneipo metodą. Metodo esmė – ne tik skatinti fizinį aktyvumą, mokyti grūdinimosi būdų, sveikos mitybos įpročių, gamtos išteklių (vaistažolių) vartojimą, bet siekti harmonijos – dvasinės pusiausvyros, socialinio emocinio ugdymo (ypač dabar pandemijos pasekoje). Grupėse, kuriose taikomas šis metodas pastebime, kad vaikai mažiau serga, yra sveikesni.

Norime visose amžiaus grupėse pradėti taikyti S. Kneipo metodą (kuris susideda iš judėjimo, grūdinimosi, sveikos mitybos, vaistažolių vartojimo ir harmonijos), išmokyti metodo taikymą tėvus, darbuotojus, supažindinti Kvietinių kaimo bendruomenę.

Klaipėdos regione ikimokyklinėse ugdymo įstaigose dar netaikomas kompleksinis vaikų fizinio aktyvumo skatinimo ir sveikatos stiprinimo S. Kneipo metodas. Naudodami projekto lėšomis įsigytą inventorių, pirmieji regione šį moksliškai pagrįstą metodą pradėsime taikyti ir skleisti gerąją patirtį.

 

Anketinė tėvų apklausa

Anketinės apklausos tikslas: sužinoti tėvų nuomonę apie sporto projekto naudą vaikui, S. Kneipo sveikatinimo elementų taikymo tikslingumą, įsigytų priemonių naudingumą.

Diagrama. Sporto projektas „Sportuojantis Naminukas“

Diagrama. Sporto projektas „Sportuojantis Naminukas“ Kvietinių skyrius

___________________________________________________________________________________________

Sporto projektas „Sportuojantis Naminukas”  pristatytas Klaipėdos rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams 2022 m. gegužės 19 d. metodiniame renginyje.

„Naminukas“ sėkmingai sveikatinosi S. Kneipo metodu

 

______________________________________________________________________________________________

Sporto projektas „Sportuojantis Naminukas” (ir ne tik) pristatytas Klaipėdos rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams 2022 m. kovo 23 d. metodiniame renginyje.

Sveikos gyvensenos projektų įgyvendinimas

________________________________________________________________________________________________

Projektas Vaikų emocinei ir fizinei sveikatai stiprinti S. Kneipo metodas „Naminuke“

Banga, 2021 m. rugsėjo 4 d.

________________________________________________________________________________________________

Sėkmės istorija. Įgyvendindami sporto projektą “Sportuojantis Naminukas” vaikai su šokių trenere Skaiste Šikšniūte išmoko šokį “Pagaliau gimtadienis”, kurį visi kartu šoko minėdami Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, kurį šoka pertraukėlių metu, galės šokti asmeninių, šeimos švenčių metu. Daug teigiamų emocijų!

________________________________________________________________________________________________

Kasdieninė sportinė veikla grupėje ir lauke taikant S. Kneipo sveikatinimo elementus.

 

 

________________________________________________________________________________________________

Du kartus per savaitę vyksta fizinio aktyvumo užsiėmimai ( S. Kneipo metodo dalis) su treneriais: judesio meno, šokių ir futbolo užsiėmimai.

________________________________________________________________________________________________

Įsigytos priemonės iš sporto projekto: interaktyvi laipiojimo sienelė, paspirtukai, masažiniai kamuoliukai.