STEAM ugdymas – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis ugdytinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, matematikos, technologijų, menų ir inžinerijos kontekste.

STEAM ugdymo patirtimi mokytojos dalinosi:

Klaipėdos rajono švietimo centro organizuojamoje ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų Idėjų mugėje (40 val.  KT programa „STEAM metodika ankstyvajame ugdyme); 

STEAM veikla žiemą grupėje „Lašeliai“

STEAM ugdymas ankstyvajame amžiuje „Tyrinėk, pažink, atrask“

STEAM ugdymas grupėje„Ančiukai“

Projektas STEAMukas žiemą                                                                                                                       

respublikinėse konferencijose, seminaruose:

  • Nuotolinis seminaras „Patirtinis ugdymas(is) – įdomu, vertinga, inovatyvu“. Pranešėja Vida Mockienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, 2020-11-20. Filmuota medžiaga „Vaistažolių takeliais į sveikatos kelią“
  • Tęstinė respublikinė ankstyvojo amžiaus vaikų ugdytojų metodinė-praktinė konferencija „Šiandienos vaikai – ateities visuomenė“. Pranešimas  STEAM ugdymas ankstyvajame amžiuje „Tyrinėk, pažink, atrask“, Pranešėjos Sigita Viliušienė ir Gintarė Jomantienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos, 2020-11-30;
  • Respublikinė praktinė-teorinė konferencija „Patyriminio vaikų ugdymo galimybės įgyvendinant ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo švietimo ugdymo programas“. Pranešimas Inovatyvių ugdymo(si) metodikų ir priemonių taikymas ikimokykliniame ugdyme. Pranešėja Danutė Surplienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, 2020-12-08.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      kitų įstaigų organizuojamuose STEAM projektuose, virtualiose parodose:                                                                             
  • Respublikinė virtuali darbų paroda „Keturi metų laikai STEAM proceso veiklose ugdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus  vaikus“, grupių: „Lašeliai“, „Linksmuoliai“, „Kačiukai“, „Meškučiai“ komandos.

 

 

„Naminuko“ pedagogai žinias gilino teoriniame-praktiniame seminare „STEAM filosofija ir samprata. STEAM metodika ankstyvajame ugdyme“ (lektorė: Jovita Starkutė, Family Lab Academy įkūrėja), 2020 m. spalio 14 d.

 

Inovatyvių praktikų taikymas kokybiškam ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui