Leiskime vaikams kuo daugiau tyrinėti, išbandyti patiems. Juk tai taip smagu! Tegu kiekvienas mažasis tyrinėtojas užauga didžiu kūrėju!

 

ŽIEMA, ŽIEMA BĖK IŠ KIEMO!

Žiemą iš kiemo „varė“ grupės „Smalsučiai“ ugdytiniai, mokytoja Vida Mockienė.

STEAM Užgavėnių kaukėse ir instrumentuose.

STEAM veiklos-dovanos Lietuvos gimtadieniui tradicinėmis ir netradicinėmis priemonėmis:

  • grupės „Pelėdžiukai“ ugdytiniai kūrė gimtadienio tortą iš sniego, parinko ir atskiedė vandeniu Lietuvos vėliavos spalvas, stebėjo kaip skiedžiasi spalvos, baltos spalvos sniegas tampa geltonos, žalios ir raudonos spalvos;
  • grupės „Ežiukai“ ugdytiniai spalvomis ant sniego, sukurtą Lietuvos vėliavą, papuošė gyvomis gėlėmis (rožėmis), stebėjo ir palygino lauke sušalusias gėles su grupėje likusiomis;
  • grupių „Ančiukai“ ir „Boružėlės“ ugdytiniai stebėjo Lietuvos vėliavos spalvomis nudažytą vandenį, kaip užšąla, įšąla į vandenį įdėtos virvelės, sąvaržėlės, aptarė ledukų formą.

Eksperimentai sužadino norą veikti, tyrinėti, stebėti. Tyrimas tęsėsi: kiek ilgai išsilaikys gėlės lauke ir grupėje, kurios greičiau nuvys, kada ištirps sušalęs vanduo, kodėl?

Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ grupių „Pelėdžiukai“, „Ežiukai“,

„Ančiukai“ ir „Boružėlės“ 4 -6 m. ugdytiniai ir mokytojos.

 

                TĖVIŠKĖLĖ                                                                                                                                                
Mano piešinėly daug spalvų gyvena:
GELTONA saulutė skruostus man kutena.
Po žolytę ŽALIĄ basas aš bėgioju,
RAUDONA boružė stiebeliu ropoja.
Gėlės margaspalvės puošia piešinėlį,
Visa tai kartu – mano TĖVIŠKĖLĖ.
                    Autorius: grupės „Saulučiai“ komanda
STEAM  mokytojų, vaikų ir tėvų kūrybiniuose darbeliuose „TAU, LIETUVA!„

 

Projektas STEAMukas žiemą grupėse „Linksmuoliai“ ir „Kačiukai“

STEAM veikla žiemą grupėje „Lašeliai“

STEAM idėjų taikymas grupėje „Smalsučiai“

STEAM ugdymas grupėje „Ančiukai“

STEAM ugdymas grupėje „Pelėdžiukai“

STEAM ugdymas grupėje ,,Saulučiai”

STEAM ugdymas ankstyvajame amžiuje „Tyrinėk, pažink, atrask“ grupėje „Kačiukai“

Inovatyvių praktikų taikymas kokybiškam ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui grupėje „Boružėlės“