Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Pareigybės pavadinimas
1. Raimunda Mockuvienė Direktorė
2. Rima Butkuvienė Direktorės pavaduotoja ugdymui
3. Inga Stalmokienė Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams

Maisto sandėlininkė

4. Gintarė Viliušienė Sekretorė
5. Diana Butkienė Administratorė, skalbinių prižiūrėtoja
6. Jūratė Šimonienė Regos korekcijos specialistė
7. Silva Talmontienė Kineziterapeutė, masažuotoja
8. Rita Dumašienė Logopedė
9. Vitalija Rubininaitė Logopedė
10. Aida Balsevičienė Specialioji pedagogė
11. Gintarė Mintautiškienė Socialinė pedagogė
12. Lina Pocienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13. Ilona Petronaitienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14. Ieva Songailienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
15. Renata Rudgalvienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
16. Audronė Gedvilienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
17. Rūta Bašerman Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
18. Rima Rimeikienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
19. Donata Žemgulytė Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja
20. Snieguolė Venckienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
21. Karolina Šimuliūnaitė Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja
22. Virginija Karpavičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
23. Irena Vilutienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
24. Rūta Šikšniuvienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
25. Raimonda Bubliauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
26. Monika Bogdžiūnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
27. Virginija Martyšienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
28. Dalia Rapalienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
29. Danutė Siurplienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
30. Jūratė Dirškienė Meninio ugdymo mokytoja
31. Svetlana Kataržienė Mokytojo padėjėja (darbui su spec. poreikių vaiku)
32. Inga Viknienė Mokytojo padėjėja (darbui su spec. poreikių vaiku)
33. Lina Vaitkutė Mokytojo padėjėja (darbui su spec. poreikių vaiku)
34.

35.

36.

37.

Vida Šikšnienė

Lina Kvekšienė

Irma Liutikienė

Silvija Jandalovienė

Mokytojo padėjėja (darbui su spec. poreikių vaiku)

Mokytojo padėjėja (darbui su spec. poreikių vaiku)

Mokytojo padėjėja (darbui su spec. poreikių vaiku)

Mokytojo padėjėja (darbui su spec. poreikių vaiku)

38. Eglė Balci Mokytojo padėjėja (darbui su spec. poreikių vaiku)
39. Rasa Norvilienė Mokytojo padėjėja (darbui su spec. poreikių vaiku)
40. Sigita Puškorienė Mokytojo padėjėja
41. Virgina Martinaitienė Mokytojo padėjėja
42. Aldona Kondrotienė Mokytojo padėjėja
43. Vilma Masiulienė Mokytojo padėjėja
44. Dalia Šlušnienė Mokytojo padėjėja
45. Alma Grimalienė Mokytojo padėjėja
46. Stanislava Šemulienė Mokytojo padėjėja
47. Laima Uktveriėnė Mokytojo padėjėja
48. Biruta Riaukienė Mokytojo padėjėja
49. Daina Alsienė Mokytojo padėjėja
50. Regina Srėbalienė Mokytojo padėjėja
51. Hella Tunaitienė Mokytojo padėjėja
52. Galina Burbienė Mokytojo padėjėja
53. Danutė Tarasevičienė Vyr. virėja
54. Vilija Simanauskienė Virėja
55. Onutė Medutienė Virėja
56. Vaida Kontrimienė Virtuvės pagalbinė darbininkė
57. Sigita Gembutienė Tarnybinių patalpų valytoja, virtuvės pagalbinė darbininkė
58. Daiva Būdvytienė Skalbėja
59. Stasys Grauslys Pagalbinis darbininkas (stalius)
60. Virginijus Uktveris Pagalbinis darbininkas (kiemsargis)

 

Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“ Kvietinių skyrius

1. Ilona Puškorienė Logopedė-specialioji pedagogė
2. Andrius Beržonskis Meninio ugdymo pedagogas
3. Gintarė Bulvydaitė Ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo mokytoja
4. Gintarė Jomantienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5. Vilija Šarkienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6. Sigita Viliušienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7. Aida Kaupienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
8. Odeta Ąžuolaitė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
9. Giedrė Aniulienė Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Ūkvedis

Apskaitininkė

10. Jūratė Fomičevienė Mokytojo padėjėja (darbui su spec. poreikių vaiku)
11. Daiva Klapatauskienė Mokytojo padėjėja
12. Vilma Gedvilienė Mokytojo padėjėja
13.

14.

Sonata Stenelienė

Aurelija Barauskaitė

Mokytojo padėjėja

Mokytojo padėjėja (darbui su spec. poreikių vaiku)

15. Ieva Rudgalvienė Virėja

Valytoja

16. Lina Jankauskienė Virėja
17. Mindaugas Čapskas Kiemsargis, pagalbinis darbininkas