Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Pareigybės pavadinimas
1. Raimunda Mockuvienė Direktorė
2. Rima Butkuvienė Direktorės pavaduotoja ugdymui
3. Inga Stalmokienė Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams

Maisto sandėlininkė

4. Gintarė Viliušienė Sekretorė
5. Diana Butkienė Administratorė
6. Jūratė Šimonienė Regos korekcijos specialistė
7. Silva Talmontienė Kineziterapeutė, masažuotoja
8. Rita Dumašienė Logopedė
9. Lina Strelčiūnė Logopedė
10. Aida Balsevičienė Specialioji pedagogė
11. Jūratė Dirškienė Meninio ugdymo mokytoja
12. Lina Pocienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13. Ilona Petronaitienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14. Ieva Songailienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
15. Renata Rudgalvienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
16. Audronė Gedvilienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
17. Rūta Bašerman Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
18. Rima Rimeikienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
19. Donata Žemgulytė Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja
20. Snieguolė Venckienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
21. Karolina Šimuliūnaitė Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja
22. Virginija Karpavičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
23. Irena Vilutienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
24. Rūta Šikšniuvienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
25. Raimonda Bubliauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
26. Monika Bogdžiūnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
27. Virginija Martyšienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
28. Dalia Rapalienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
29. Danutė Siurplienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
30. Rasa Norvilienė Mokytojo padėjėja (darbui su spec. poreikių vaikais)
31. Svetlana Kataržienė Mokytojo padėjėja (darbui su spec. poreikių vaikais)
32. Inga Viknienė Mokytojo padėjėja (darbui su spec. poreikių vaikais)
33. Lina Vaitkutė Mokytojo padėjėja (darbui su spec. poreikių vaikais)
34.

35.

Vida Šikšnienė

Silvija Jandalovienė

Mokytojo padėjėja (darbui su spec. poreikių vaikais)

Mokytojo padėjėja (darbui su spec. poreikių vaikais)

36. Sigita Puškorienė Mokytojo padėjėja
37. Galina Burbienė Mokytojo padėjėja
38. Regina Palakienė Mokytojo padėjėja
39. Virgina Martinaitienė Mokytojo padėjėja
40. Aldona Kondrotienė Mokytojo padėjėja
41. Vilma Masiulienė Mokytojo padėjėja
42. Dalia Šlušnienė Mokytojo padėjėja
43. Alma Grimalienė Mokytojo padėjėja
44. Stanislava Šemulienė Mokytojo padėjėja
45. Laima Uktveriėnė Mokytojo padėjėja
46. Biruta Riaukienė Mokytojo padėjėja, skalbinių prižiūrėtoja-siuvėja
47. Daina Alsienė Mokytojo padėjėja
48. Regina Srėbalienė Mokytojo padėjėja
49. Hella Tunaitienė Mokytojo padėjėja
50. Aldona Slanienė Mokytojo padėjėja
51. Danutė Tarasevičienė Vyr. virėja
52. Vilija Simanauskienė Virėja
53. Adelė Kučinskienė Virėja
54. Vaida Kontrimienė Virtuvės pagalbinė darbininkė
55. Sigita Gembutienė Tarnybinių patalpų valytoja, virtuvės pagalbinė darbininkė
56. Daiva Būdvytienė Skalbėja
57. Stasys Grauslys Pagalbinis darbininkas (stalius)
58. Virginijus Uktveris Pagalbinis darbininkas (kiemsargis)

 

Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“ Kvietinių skyrius

1. Ilona Puškorienė Logopedė-specialioji pedagogė
2. Andrius Beržonskis Meninio ugdymo pedagogas
3. Gintarė Bulvydaitė Ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo mokytoja
4. Gintarė Jomantienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5. Vilija Šarkienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6. Sigita Viliušienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7. Aida Kaupienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
8. Odeta Ąžuolaitė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
9. Giedrė Aniulienė Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Ūkvedis

Apskaitininkė

10. Ingrida Šlimienė Mokytojo padėjėja (darbui su spec. poreikių vaikais)
11. Daiva Klapatauskienė Mokytojo padėjėja
12. Vilma Gedvilienė Mokytojo padėjėja
13.

14.

Sonata Stenelienė

Eglė Balci

Mokytojo padėjėja

Mokytojo padėjėja

15. Ieva Rudgalvienė Virėja

Valytoja

16. Lina Jankauskienė Virėja
17. Mindaugas Čapskas Kiemsargis, pagalbinis darbininkas