Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Pareigybės pavadinimas
1. Raimunda Mockuvienė Direktorė
2. Rima Butkuvienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Vilma Žviliuvienė Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams,

kasininkė-apskaitininkė

4. Vaida Barisienė Vyriausioji buhalterė
5. Radvilė Litvinienė Sekretorė, maisto sandėlininkė
6. Romualda Jonušienė Regos korekcijos specialistė
7. Silva Talmontiėnė Kineziterapeutė, masažuotoja
8. Rita Dumašienė Logopedė
9. Lina Grimalytė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, logopedė
10. Aida Balsevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, specialioji pedagogė
11. Jūratė Dirškienė Meninio ugdymo mokytoja
12. Vida Mockienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13. Ilona Petronaitienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14. Ieva Songailienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
15. Renata Rudgalvienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
16. Audronė Gedvilienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
17. Rūta Bašerman Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
18. Rima Rimeikienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
19. Gendruta Kniukštienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
20. Snieguolė Venckienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
21. Karolina Šimuliūnaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
22. Virginija Karpavičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
23. Irena Vilutienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
24. Rūta Šikšniuvienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
25. Raimonda Bubliauskienė Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja
26. Danguolė Endriuškienė Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja
27. Karolina Šimuliūnaitė Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja
28. Virginija Martyšienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
29. Dalia Rapalienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
30. Danutė Siurplienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
31. Svetlana Kataržienė Mokytojo padėjėja (darbui su spec. poreikių vaikais)
32. Inga Viknienė Mokytojo padėjėja (darbui su spec. poreikių vaikais)
33. Virginija Dotaitė Mokytojo padėjėja (darbui su spec. poreikių vaikais)
34. Lina Vaitkutė Mokytojo padėjėja (darbui su spec. poreikių vaikais)
35. Natalja Žvirblienė Mokytojo padėjėja (darbui su spec. poreikių vaikais)
36. Galina Burbienė Mokytojo padėjėja
37. Regina Palakienė Mokytojo padėjėja
38. Virgina Martinaitienė Mokytojo padėjėja
39. Aldona Kondrotienė Mokytojo padėjėja
40. Vilma Masiulienė Mokytojo padėjėja
41. Dalia Šlušnienė Mokytojo padėjėja
42. Alma Grimalienė Mokytojo padėjėja
43. Stanislava Šemulienė Mokytojo padėjėja
44. Laima Uktveriėnė Mokytojo padėjėja
45. Biruta Riaukienė Mokytojo padėjėja, skalbinių prižiūrėtoja-siuvėja
46. Daina Alsienė Mokytojo padėjėja
47. Jūratė Ežerskienė Mokytojo padėjėja
48. Hella Tunaitienė Mokytojo padėjėja
49. Danutė Tarasevičienė Vyr. virėja
50. Vilija Simanauskienė Virėja
51. Adelė Kučinskienė Virėja
52. Vaida Kontrimienė Virtuvės pagalbinė darbininkė
53. Vida Šikšnienė Virtuvės pagalbinė darbininkė
54. Sigita Gembutienė Tarnybinių patalpų valytoja
55. Daiva Būdvytienė Skalbėja
56. Valdemaras Momkus Pagalbinis darbininkas (stalius)
57. Bronislovas Rimkus Pagalbinis darbininkas (elektrikas)
58. Vigintas Tarolis Pagalbinis darbininkas (kiemsargis)