Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Pareigybės pavadinimas
1. Raimunda Mockuvienė Direktorė
2. Rima Butkuvienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Vilma Žviliuvienė Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams,

kasininkė-apskaitininkė

4. Vaida Barisienė Vyriausioji buhalterė
5. Radvilė Litvinienė Sekretorė
6. Romualda Jonušienė Regos korekcijos specialistė
7. Silva Talmontiėnė Kineziterapeutė, masažuotoja
8. Rita Dumašienė Logopedė
9. Lina Strelčiūnė Logopedė
10. Aida Balsevičienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, specialioji pedagogė
11. Jūratė Dirškienė Meninio ugdymo mokytoja
12. Vida Mockienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13. Ilona Petronaitienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14. Ieva Songailienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
15. Renata Rudgalvienė Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja
16. Audronė Gedvilienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
17. Rūta Bašerman Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
18. Rima Rimeikienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
19. Donata Žemgulytė Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja
20. Snieguolė Venckienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
21. Karolina Šimuliūnaitė Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja
22. Virginija Karpavičienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
23. Irena Vilutienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
24. Rūta Šikšniuvienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
25. Raimonda Bubliauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
26. Monika Bogdžiūnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
27. Karolina Šimuliūnaitė Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja
28. Virginija Martyšienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
29. Dalia Rapalienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
30. Danutė Siurplienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
31. Svetlana Kataržienė Mokytojo padėjėja (darbui su spec. poreikių vaikais)
32. Inga Viknienė Mokytojo padėjėja (darbui su spec. poreikių vaikais)
33. Lina Vaitkutė Mokytojo padėjėja (darbui su spec. poreikių vaikais)
34. Vida Šikšnienė Mokytojo padėjėja (darbui su spec. poreikių vaikais)
35. Sigita Puškorienė Mokytojo padėjėja
36. Galina Burbienė Mokytojo padėjėja
37. Regina Palakienė Mokytojo padėjėja
38. Virgina Martinaitienė Mokytojo padėjėja
39. Aldona Kondrotienė Mokytojo padėjėja
40. Vilma Masiulienė Mokytojo padėjėja
41. Dalia Šlušnienė Mokytojo padėjėja
42. Alma Grimalienė Mokytojo padėjėja
43. Stanislava Šemulienė Mokytojo padėjėja
44. Laima Uktveriėnė Mokytojo padėjėja
45. Biruta Riaukienė Mokytojo padėjėja, skalbinių prižiūrėtoja-siuvėja
46. Daina Alsienė Mokytojo padėjėja
47. Regina Srėbalienė Mokytojo padėjėja
48. Hella Tunaitienė Mokytojo padėjėja
49. Aldona Slanienė Mokytojo padėjėja
50. Danutė Tarasevičienė Vyr. virėja
51. Vilija Simanauskienė Virėja
52. Adelė Kučinskienė Virėja
53. Vaida Kontrimienė Virtuvės pagalbinė darbininkė
54. Sigita Gembutienė Tarnybinių patalpų valytoja, virtuvės pagalbinė darbininkė
55. Daiva Būdvytienė Skalbėja
56. Stasys Grauslys Pagalbinis darbininkas (stalius)
57. Vigintas Tarolis Pagalbinis darbininkas (kiemsargis)
58. Viktorija Gailiūtė Maisto sandėlininkė

 

Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“ Kvietinių skyrius

1. Ilona Puškorienė Logopedė-specialioji pedagogė
2. Kristina Bogužienė Meninio ugdymo pedagogė
3. Rita Daugintienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Gintarė Jomantienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5. Laima Radzevičienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
6. Sigita Viliušienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7. Aida Kaupienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8. Toma Rastonienė Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja
9. Giedrė Aniulienė Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Ūkvedis

Apskaitininkė

10. Ingrida Šlimienė Mokytojo padėjėja (darbui su spec. poreikių vaikais)
11. Daiva Klapatauskienė Mokytojo padėjėja
12. Vilma Gedvilienė Mokytojo padėjėja
13.

14.

Sonata Stenelienė

Vilija Šarkienė

Mokytojo padėjėja

Mokytojo padėjėja

15. Ieva Rudgalvienė Virėja

Valytoja

16. Lina Jankauskienė Virėja
17. Mindaugas Čapskas Kiemsargis, pagalbinis darbininkas