Įstaigos taryba

Pirmininkė

Raimunda Mockuvienė, direktorė

Nariai:

 1. Laima Radzevičienė, vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja, Kvietinių skyrius.
 2. Karolina Šimuliūnaitė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

___________________________________________________________________________________

Metodinė taryba

 1. Rima Butkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – metodinės tarybos pirmininkė.

2. Virginija Martyšienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė – metodinės grupės pirmininkė.

3. Rita Daugintienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja – metodinės grupės pirmininkė, Kvietinių skyrius.

4. Aida Balsevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, specialioji pedagogė metodininkė.

5. Renata Rudgalvienė, ikimokyklinio ugdymo  mokytoja.

____________________________________________________________________________________

Darbo taryba

Pirmininkė

Virginija Martyšienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

Nariai:

 1. Rūta Šikšniuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.
 2. Galina Burbienė, mokytojo padėjėja.

____________________________________________________________________________________

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė

Rima Butkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 

Pirmininko pavaduotoja

Rita Dumašienė, logopedė metodininkė.

 

Nariai:

1. Aida Balsevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, specialioji pedagogė metodininkė;

2. Eglė Strazdauskienė, psichologė;

3. Vaida Zauerienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

4. Ilona Puškorienė, logopedė-spec. pedagogė metodininkė, Kvietinių skyrius.

5. Deimantė Adakauskienė, psichologė, Kvietinių skyrius.

 

Sekretorė

Lina Strelčiūnė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, logopedė.

____________________________________________________________________________________

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupė

Pirmininkė

Aida Balsevičienė, specialioji pedagogė metodininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

Nariai:

1. Eglė Strazdauskienė, psichologė;

2. Vaida Zauerienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

_____________________________________________________________________________________

Krizių valdymo grupės

Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“

Komandos vadovas

Raimunda Mockuvienė, direktorė

Nariai:

 1. Rima Butkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, nesant vadovui, krizių valdymo komandos vadovas.
 2. Vaida Zauerienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.
 3. Aida Balsevičienė, specialioji pedagogė metodininkė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.
 4. Silva Talmontienė, kineziterapeutė.
 5. Eglė Strazdauskienė, psichologė.
 6. Vilma Žviliuvienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.

Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“ Kvietinių skyrius

Komandos vadovas

Raimunda Mockuvienė, direktorė

Nariai:

 1. Rima Butkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, nesant vadovui, krizių valdymo komandos vadovas.
 2. Rasa Palionienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.
 3. Deimantė Adakauskienė, psichologė.
 4. Ilona Puškorienė, logopedė-specialioji pedagogė metodininkė.
 5. Laima Radzevičienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 6. Giedrė Aniulienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.