Įstaigos taryba

Pirmininkė – Karolina Šimuliūnaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Nariai:

 1. Raimunda Mockuvienė, direktorė
 2. Laima Radzevičienė, vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja, Kvietinių skyrius.
 3. Giedrė Aniulienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, Kvietinių skyrius.
 4. Vida Šikšnienė, mokytojos padėjėja darbui su specialiųjų poreikių vaiku.
 5. Daiva Būdvytienė, skalbėja.
 6. Jurgita Drąsutytė, mama, Kvietinių skyrius.
 7. Zosė Stonienė, mama.
 8. Dovilė Pareigienė, mama.

___________________________________________________________________________________

Metodinė taryba

1. Rima Butkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – metodinės tarybos pirmininkė.

2. Virginija Martyšienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė – metodinės grupės pirmininkė.

3. Rita Daugintienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja – metodinės grupės pirmininkė, Kvietinių skyrius.

4. Aida Balsevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, specialioji pedagogė metodininkė.

5. Renata Rudgalvienė, ikimokyklinio ugdymo  mokytoja.

____________________________________________________________________________________

Darbo taryba

Pirmininkė – Virginija Martyšienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

Nariai:

 1. Rūta Šikšniuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.
 2. Galina Burbienė, mokytojo padėjėja.

____________________________________________________________________________________

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė – Rima Butkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pirmininko pavaduotoja – Rita Dumašienė, logopedė metodininkė.

Nariai:

1. Aida Balsevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, specialioji pedagogė metodininkė;

2. Eglė Strazdauskienė, psichologė;

3. Vaida Zauerienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

4. Ilona Puškorienė, logopedė-spec. pedagogė metodininkė, Kvietinių skyrius.

5. Deimantė Adakauskienė, psichologė, Kvietinių skyrius.

Sekretorė

Lina Strelčiūnė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, logopedė.

____________________________________________________________________________________

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupė

Pirmininkė – Aida Balsevičienė, specialioji pedagogė metodininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

Nariai:

1. Eglė Strazdauskienė, psichologė;

2. Vaida Zauerienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

_____________________________________________________________________________________

Krizių valdymo grupės

 

Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“

Komandos vadovas – Raimunda Mockuvienė, direktorė.

Nariai:

 1. Rima Butkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, nesant vadovui, krizių valdymo komandos vadovas.
 2. Vaida Zauerienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.
 3. Aida Balsevičienė, specialioji pedagogė metodininkė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.
 4. Silva Talmontienė, kineziterapeutė.
 5. Eglė Strazdauskienė, psichologė.
 6. Vilma Žviliuvienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.

Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“ Kvietinių skyrius

Komandos vadovas – Raimunda Mockuvienė, direktorė.

Nariai:

 1. Rima Butkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, nesant vadovui, krizių valdymo komandos vadovas.
 2. Rasa Palionienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.
 3. Deimantė Adakauskienė, psichologė.
 4. Ilona Puškorienė, logopedė-specialioji pedagogė metodininkė.
 5. Laima Radzevičienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 6. Giedrė Aniulienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.