Įstaigos taryba

Pirmininkė – Donata Žemgulytė, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

Nariai:

 1. Rima Butkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 2. Renata Rudgalvienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 3. Giedrė Aniulienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, Kvietinių skyrius.
 4. Svetlana Kataržienė, mokytojos padėjėja darbui su specialiųjų poreikių vaiku.
 5. Inga Viknienė, mokytojos padėjėja darbui su specialiųjų poreikių vaiku.
 6. Julija Metrikienė, mama, Kvietinių skyrius.
 7. Reda Gumuliauskienė, mama.

________________________________________________________________________________

Metodinė taryba

1. Rima Butkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – metodinės tarybos pirmininkė.

2. Virginija Martyšienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė – metodinės grupės pirmininkė.

3. Aida Kaupienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja – metodinės grupės pirmininkė, Kvietinių skyrius.

4. Dalia Rapalienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė – priešmokyklinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė.

5. Rita Dumašienė, logopedė metodininkė – Vaiko gerovės komisijos pirmininko pavaduotoja.

__________________________________________________________________________________

Darbo taryba

Pirmininkė – Ieva Songailienė, ikimokyklinio  ugdymo mokytoja.

Nariai:

 1. Rita Daugintienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 2. Aida Balsevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, specialioji pedagogė metodininkė.

____________________________________________________________________________________

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė – Rima Butkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pirmininko pavaduotoja – Rita Dumašienė, logopedė metodininkė.

Nariai:

1. Aida Balsevičienė, specialioji pedagogė metodininkė;

2. Eglė Strazdauskienė, psichologė;

3. Vaida Zauerienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

4. Ilona Puškorienė, logopedė-spec. pedagogė metodininkė, Kvietinių skyrius.

5. Jūratė Šimonienė, regos korekcijos specialistė.

Sekretorė

Silva Talmontienė, kineziterapeutė.

____________________________________________________________________________________

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupė

Pirmininkė – Aida Balsevičienė, specialioji pedagogė metodininkė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

Nariai:

1. Eglė Strazdauskienė, psichologė;

2. Vaida Zauerienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

_____________________________________________________________________________________

Krizių valdymo grupės

Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“

Komandos vadovas – Raimunda Mockuvienė, direktorė.

Nariai:

 1. Rima Butkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, nesant vadovui, krizių valdymo komandos vadovas.
 2. Vaida Zauerienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.
 3. Ilona Puškorienė, specialioji pedagogė-logopedė metodininkė.
 4. Silva Talmontienė, kineziterapeutė.
 5. Eglė Strazdauskienė, psichologė.
 6. Inga Stalmokienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.

Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“ Kvietinių skyrius

Komandos vadovas – Raimunda Mockuvienė, direktorė.

Nariai:

 1. Aida Kaupienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja, nesant vadovui, krizių valdymo komandos vadovas.
 2. Vaida Zauerienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.
 3. Eglė Strazdauskienė, psichologė.
 4. Ilona Puškorienė, logopedė-specialioji pedagogė metodininkė.
 5. Giedrė Aniulienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.