Tarptautinis projektas

„Vaiko kelias į gražią kalbą“

Projekto tikslas. Ankstyvajame amžiuje sudaryti palankias sąlygas ankstyvosios vaikų kalbos sutrikimų prevencijos taikymui ugdant kalbą: ugdyti vaikų kalbą remiantis ir vadovaujantis   kalbos ugdymo modeliu, naudojant inovatyvius (kūrybiškus) metodus.

 

Projekto uždaviniai:

1. Ieškoti inovatyvių prevencinių darbo būdų, siekiant sėkmingo kalbos vystymosi ankstyvajame ikimokykliniame amžiuje.

2. Mokyti vaikus taisyklingo kalbos garsų tarimo, lavinti smulkiąją ir bendrąją motoriką, ugdyti taisyklingo kvėpavimo įgūdžius, turtinti žodyną ir skatinti kalbos raiškos plėtotę vadovaujantis kalbos ugdymo modeliu.

3. Ugdyti vaikų gebėjimą išreikšti jausmus, skatinti juos pasitikėti savimi, sudaryti palankias sąlygas teigiamų emocijų išgyvenimui.

4. Sutelkti dėmesį į teigiamas  vaiko ypatybes, veiklą organizuoti taip, kad ji atitiktų veikloje dalyvaujančių ugdymo dalyvių lūkesčius, poreikius, interesus ir kalbinių gebėjimų lygį, skatintų išgyventi teigiamas emocijas.

5. Stiprinti ir ugdyti vaikų mokymosi motyvaciją taikant inovatyvius ir kūrybiškus ugdymo metodus bei sudarant vaikams sąlygas išgyventi sėkmę veikloje.

 

Projekto vieta: Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“.

Dalyviai:  grupių „Pelėdžiukai“, „Smalsučiai“, „Bitutės“ vaikai, tėveliai, auklėtojos.

Projekto vykdytojai: grupių auklėtojos.

Projekto įstaigoje koordinatorė: Rita Dumašienė, logopedė metodininkė

Projekto vykdymo laikas: 2017–2018 mokslo metai.

 

Laukiami rezultatai.

Vaikai :

● sustiprės vaikų  sveikata, jų intelektualiniai pažintiniai procesai, bendroji ir smulkioji motorika, kalba;

● kūrybiškiau pasakos, rišliau išreikš savo mintis;

● geriau artikuliuos garsus ir džiaugsis savo pasiekimais;

● išgyvens daug teigiamų emocijų, patirs sėkmės jausmą, sustiprės mokymosi motyvacija;

● turtės vaikų vaizduotė, sustiprės noras aktyviai dalyvauti veiklose, eksperimentuoti, tyrinėti, kritiškai ir kūrybiškai mąstyti.

 

Pedagogai:

Tobulės pedagogų kompetencija;

* ieškant įvairių kūrybiškų ir alternatyvių darbo būdų vaiko ugdyme ir veiklose;
* naudojant kalbos modelį pagal vaiko amžių, poreikius, interesus ir lūkesčius.

 

 Eiga.

„Šypsenos diena“ (akimirkos nuotraukose).

 

Aptarėme su tėveliais temą „Ar tikrai čiulptukas – vaikų draugas“.

 

Mankštiname rankutes (akimirkos nuotraukose).

 

Kvėpavimo pratimai (akimirkos nuotraukose).

 

Tėvelių pagamintos priemonės grupėje „Smalsučiai“ (akimirkos nuotraukose).

 

Parengė: Rita Dumašienė, logopedė metodininkė

2018 m. sausio 15 d.