2023 m. vasario 20 – 24 d. vyko teminė savaitė „Žeima, žeima biek iš keima“.

TIKSLAS

Supažindinti vaikus su Užgavėnių tradicijomis ir papročiais.

UŽDAVINIAI: 

  1. Siekti, kad vaikai nusiteiktų atliepti Užgavėnių nuotaiką, įsijungtų į šventės šurmulį, pokštavimus, žaidimus, darbus.
  2. Supažindinti vaikus su Pelenų dienos išskirtumu, jos  rimtimi, saiku, susikaupimu.
  3. Siekti, kad vaikai išgyventų savaitės, kai žiema pasuka į pavasarį, išskirtinumą: gamtos reiškinių lūžį, virsmą, metų laikų sandūrą bei žmonių elgesio pokyčius, permainas, tradicijų laikymąsi.
  4. Suteikti ugdytiniams žinių apie žiemos palydą ir pavasario sutikimo papročius.
  5. Pasimokyti kaukių darymo, pokštavimų, žaidimų, dainų, burtų, spėliojimų.

 

Teminė savaitė „Žeima, žeima biek iš keima“

UŽGAVĖNIŲ KAUKIŲ PUOTA nuostatai

 

Užgavėnių akimirkos

 

Kūrybinių darbų paroda „Užgavėnių kaukių puota“

Teminės savaitės organizatoriai: ikimokyklinio ugdymo mokytojos Virginija Martyšienė, Raimonda Bubliauskienė, Monika Bogdžiūnienė, meninio ugdymo mokytoja Jūratė Dirškienė.