2024 metai

2024 m. I ketv. aiškinamasis raštas

2024 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2023 metai

2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2023 metų aiškinamasis raštas

2023 m. III ketv. aiškinamasis raštas

2023 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės ataskaitos 2023 m. II ketv.

Aiškinamasis raštas 2023 m II ketv.

2023 m I ketv. aiškinamasis raštas

2023 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2022 metai

2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2022 m. IV ketv. aiškinamasis raštas

2022 m. III ketv. aiškinamasis raštas

2022 m. III ketv. finansinės ataskaitos

2022 m. II ketv. aiškinamasis raštas ir finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022-03-31

Aiškinamasis-raštas 2022-03-31 -„Naminukas“

2021 metai

2021 m. I ketv. aiškinamasis raštas „Naminukas“

2021 m. II ketv. aiškinamasis raštas „Naminukas“

2021 m. III ketv. aiškinamasis raštas „Naminukas“

2021 m. IV ketv. aiškinamasis raštas Naminukas

2021 m. finansinės ataskaitos už I ketv. „Naminukas“

2021 m. finansinės ataskaitos už II ketv. „Naminukas“

2021 m. finansinės ataskaitos už III ketv. „Naminukas“

2021 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita

2020 metai

2020 m. I k aiškinamasis raštas „Naminukas“

2020 m. II k aiškinamasis raštas„Naminukas“

2020 m. III k aiškinamasis raštas„Naminukas“

2020 m. finansinės ataskaitos už I ketv. „Naminukas“

2020 m. finansinės ataskaitos už II ketv. „Naminukas“

2020 m. finansinės ataskaitos už III ketv. „Naminukas“

2020 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys „Naminukas“

2019 metai

2019 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita

2019 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2019 m. I ketv. aiškinamasis raštas

2019 m. I ketv. pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2019 m. II ketv. aiškinamasis raštas

2019 m. II ketv. pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2019 m. aiškinamasis raštas „Naminukas“

2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys „Naminukas“

2018 metai

2018 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita

2018 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2018 m. I ketv. aiškinamasis raštas

2018 m. I ketv. pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2018 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita

2018 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2018 m. II ketv. aiškinamasis raštas

2018 m. II ketv. pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2018 m. III ketv. aiškinamasis raštas

2018 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita

2018 m. III ketv. pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2018 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2018 m. aiškinamasis raštas

2018 m. METINĖ

2017 metai

2017 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita

2017 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2017 m. I ketv. aiškinamasis raštas

2017 m. I ketv. pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2017 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita

2017 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2017 m. II ketv. aiškinamasis raštas

2017 m. II ketv. pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2017 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita

2017 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2017 m. III ketv. aiškinamasis raštas

2017 m. III ketv. pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2016 metai

2016 m. 

1 ketvirtis

2 ketvirtis

3 ketvirtis

2016 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2016 m. ataskaita