Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ Ikimokyklinio ugdymo programa

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprasas

Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos 2015