Temos aktualumas

Eksperimentai yra itin svarbūs ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, nes jie integruoja mokslą, technologijas, skaitymą, inžineriją, meną ir matematiką (STREAM), skatina ugdytinių smalsumą, kūrybiškumą ir mokymąsi per praktinius užsiėmimus. Integruodama STREAM principus, ši tema padės vaikams išvystyti įvairias svarbias savybes, prisidedančias prie jų visapusiško ugdymosi.

 

TIKSLAS. Skatinti vaikų smalsumą, kūrybiškumą, domėjimąsi mokslu, technologijomis, inžinerija, skaitymu, menais ir matematika per spalvingus eksperimentus.

UŽDAVINIAI:

  1. Skatinti bendradarbiavimą tarp vaikų, tėvų, mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų, siekiant sukurti bendrą mokymosi erdvę, kurioje būtų skatinamas pasitikėjimas, atvirumas ir teigiamos emocijos.
  2. Ugdyti vaikų kūrybiškumą ir fantaziją per eksperimentus, menines veiklas ir skaitymą.
  3. Tobulinti atsakomybės jausmą ir savarankiškumą vykdant eksperimentus ir menines užduotis.
  4. Lavinti vaikų mokslinių tyrimų įgūdžius, leidžiant jiems eksperimentuoti su spalvomis ir ugdyti suvokimą apie jų sąveiką ir savybes.
  5. Aktyvinti vaikų smalsumą ir domėjimąsi spalvų pasauliu.

 

Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STREAM kūrybinio projekto „Spalvų magija: eksperimentai ir kūryba“ nuostatai

Dalyviai: