Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimas atliekamas kaip:

visuminis įsivertinimas  – tai plati lopšelio-darželio veiklos analizė pagal visas septynias veiklos sritis, rodiklius ir juos detalizuojančius kokybės kriterijus. Šis būdas yra skirtas mokyklos veiklos kokybės diagnostikai ir yra pagrindas teminiam mokyklos veiklos kokybės įsivertinimui;

teminis įsivertinimas – gili, tikslinga, išsami pasirinktos lopšelio-darželio veiklos srities analizė, kurią lopšelis-darželis atlieka norėdamas įsigilinti į iššūkius keliančią mokyklos veiklos sritį.

 

Veiklos kokybės įsivertinimas atliekamas vadovaujantis dokumentais:

Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas, 2024 m.

Veiklos kokybės įsivertinimo metodinės rekomendacijos, 2023 m.

IPU Mokyklu-veiklos-kokybes-isivertinimo-metodika, 2021 m.

_____________________________________________________________

2014 m., 2017 m., 2019., 2021 m. „Plačiojo“ veiklos kokybės įsivertinimo diagrama, „Naminukas“

2021 m. „Plačiojo“ veiklos kokybės įsivertinimo diagrama,  Kvietinių skyrius