2019 m. „Plačiojo“ veiklos kokybės įsivertinimo suvestinė.