Grupėje dirba:

Renata Rudgalvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Rima Rimeikienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Ieva Songailienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

Regina Palakienė, mokytojos padėjėja,

Sigita Puškorienė, mokytojos padėjėja.

 

Mokytojos padėjėja (darbui su specialiųjų poreikių vaikais):

Monika Bogdžiūnienė

 

Grupės darbo laikas: 7.00 – 17.30 val.

 

VEIKLA IR AKIMIRKOS FOTO NUOTRAUKOSE, VIDEO MEDŽIAGOJE.

 

2019–2020 mokslo metai